Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 45/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-02-09

Sygn. akt II Cz 45/15

POSTANOWIENIE

Dnia 9 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Piotr Starosta

Sędziowie: SO Irena Dobosiewicz /spr./

SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: K. F. (wierzyciela) przeciwko: M. K. (dłużnikowi)

o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

na skutek zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt XII Co 4854/14

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Cz 45/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 21 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy - na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. - zawiesi! postępowanie w sprawie o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (sygn. XII Co 4854/14).

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że wnioskodawca nie uzupełnił braku formalnego wniosku poprzez podanie prawidłowego adresu dłużnika. Z akt sprawy wynikało bowiem, że korespondencja kierowana na adres: Al. (...) w B. nie została doręczona dłużnikowi z uwagi na niepełne dane adresowe. Jednocześnie Sąd wskazał, że nie jest on zobowiązany do poszukiwania dłużnika, czy ustalania jego aktualnego miejsca zamieszkania. Obowiązek ten obciąża wnioskodawcę.

Zażalenia na postanowienie złożył wnioskodawca. Z uzasadnienia środka zaskarżenia wynika, że domagał się uchylenia orzeczenia Sądu Rejonowego i nadania sprawie dalszego biegu. Jednocześnie wskazał, że podany przez niego adres dłużnika: Al. (...) w B. został ustalony na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem powinien być to adres aktualny.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c, sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208', lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy należy zgodzić się z Sądem Rejonowym, że wnioskodawca rzeczywiście nie wskazał adresu, pod którym możliwe byłoby dokonanie skutecznego doręczenia korespondencji sądowej. Analiza akt niniejszej sprawy prowadzi jednak do wniosku, że brak tego adresu nie powodował stanu niemożności nadania sprawie dalszego biegu. Zważyć bowiem należy, że na wydruku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej uzyskanej przez pracownika Sądu wskazany jest adres zamieszkania dłużnika przy ul. (...) lok.(...) w B. (k. 10). Skoro zatem Sądowi znany był inny adres dłużnika, niż podany we

i

wniosku, to przed wezwaniem wnioskodawcy do podania prawidłowego adresu, powinien on podjąć próbę doręczenia na adres powyższej wskazany. W konsekwencji postanowienie o zawieszeniu postępowania było przedwczesne.

Z tej zasadniczej przyczyny Sąd Okręgowy, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c, zmienił zaskarżone postanowienie poprzez jego uchylenie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Starosta,  Wojciech Borodziuk
Data wytworzenia informacji: