Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 45/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-02-09

II Cz 870/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 16 maja 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

ustalenie numerów, korespondencja, adres dłużnika, wierzyciel na postanowienie sądu, zażalenie wierzyciela na postanowienie, zły adres
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • wierzyciel adresu, skuteczne doręczenie wezwania, stosowne przyrzeczenie, miejsce pobytu dłużnika, pozostawienie kwestii, zażalenie w myśl, ustalenie numerów, dowolne uznanie sądu, korespondencja, adres dłużnika, wierzyciel na postanowienie sądu, zażalenie wierzyciela na postanowienie, zły adres, korespondencja na adres, wskazanie aktualnego adresu, zawieszenie postępowania, ponowne doręczenie, wniosek o wyjawienie majątku, kwestia zawieszenia, wykaz majątku
Zobacz»

V Cz 993/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2018

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

adres, sprawa dalszego biegu, korespondencja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • adres, powszechny zakład ubezpieczeń, adres zameldowania, zarządzenie, sprawa dalszego biegu, elektroniczne postępowanie upominawcze, zakres adresów, nakaz zapłaty, prawidłowy adres zamieszkania, zawieszenie postępowania na zasadzie, sad, wpływ na skuteczność doręczenia, rozbieżność, środek odwoławczy powoda, korespondencja, dusza, wpływ na fakt, zawieszenie postępowania z urzędu, wzywanie powoda, pozwany
Zobacz»

II Cz 700/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 26 listopada 2013

Data publikacji: 9 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

adres, sprawa dalszego biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • adres, sprawa dalszego biegu, biuro adresowe, zawieszenie postępowania, zażalenie, przeszkoda w nadaniu, dochodzenie słusznych roszczeń, pozwany, ewentualna obrona, eksmisja, ocena procesu, podanie aktualnego adresu, ustalenie aktualnego adresu, wypełnienie formularzy, doręczony odpis, aktualny adres zamieszkania, pozew adresu, przeszkoda w dochodzeniu, odpis pozwów, uchylenie i nadanie
Zobacz»

I ACz 2495/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 7 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

adres, sprawa dalszego biegu, korespondencja sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • adres, sprawa dalszego biegu, aktualny adres zamieszkania, obecny adres, stwierdzenie spełnienia przesłanek, oznaczenie miejsca zamieszkania strony, adnotacja doręczyciela, pozwany, zawieszone postępowanie w sprawie, zamiar stałego pobytu, sprawa przez powódkę, korespondencja sądowa, pozew o rozwód, ustanowienie kuratora, adresat, zażalenie powódki na postanowienia, pismo w sprawie, postępowanie z urzędu, wezwanie sądu, zameldowanie
Zobacz»

II Cz 219/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 11 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

sprawa dalszego biegu, ustalenie numerów, niemożność nadania, doręczenie na adres
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, ustalenie numerów, pozew adresu, powstała wątpliwość, pismo sądowe, podstawa prawna zaskarżonego orzeczenia, dokonanie przedmiotowe ustalenie, zawieszenie postępowania w sytuacji, niemożność nadania, aktualność, adres i numer, tryb doręczenia zastępczego, zawieszania postępowań, doręczenie na adres, rękach adresatów, pełnomocnik powoda pisma, domniemanie, sposób doręczenia, przesłanka do zawieszenia, obowiązek podania
Zobacz»

III C 1122/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 czerwca 2017

Data publikacji: 11 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, strona powodowa do chwili, postępowanie grupowe, reprezentant grupy, koszt publikacji, zły adres, publikacja ogłoszeń, wezwanie pełnomocnika, przedmiotowe wezwanie, podstawa zarządzenia, adres powodów, zaliczka na koszt, postępowanie z urzędu, ustalona kwota, skutek braku, warszawa, wyznaczony termin, wydział cywilny w składzie, uiszczenie, postępowanie w sprawie
Zobacz»

I Cz 184/13

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 10 lipca 2013

Data publikacji: 16 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, adres, opróżnienie lokalu mieszkalnego, przeróżne instytucje, możliwe miejsce pobytu, przepis kodeksu postępowania cywilnego, pismo sądowe w aktach, wykonywanie zarządzeń, adres córki, obowiązek sądu w sprawie, termin tygodniowy, próba ustalenia adresów, podanie adresu zamieszkania, wskazanie adresu strony, oznaczenie miejsca zamieszkania strony, zażalenie, zasięganie informacji, miejsce pobytu strony, ustalenie aktualnego adresu, prowadzenie dochodzenia
Zobacz»

II Cz 2274/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2014

Data publikacji: 4 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, rodzic dłużnika, postępowanie o wyjawienie majątku, miejsce zamieszkania dłużników, wykaz majątku, zażalenie wierzycieli, podawaniu imion, podjęcie pracy dorywczej, dłużnik w piśmie, pismo ojców, granica kraju, właściwy adres zamieszkania, adres zamieszkania dłużników, miejsce pobytu dłużnika, zaskarżenie przez wierzyciela, oświadczenie ojca, ujawnienie miejsca, zarządzenie doprowadzenia, doręczenie w sprawie, funkcjonariuszom uda
Zobacz»

IV Cz 171/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013

Data publikacji: 16 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, wniosek powoda o zasądzenie, zamiejscowy wydział cywilny, zawieszenie postępowania, adres powodów, postępowanie z urzędu, wadliwe okno, dodatkowe doprecyzowanie, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, treść pozwu żądania, alternatywne świadczenie, możliwość zawieszenia przez sąd, niewskazanie adresów, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, wezwanie do sprecyzowania, doprecyzowanie żądania, zły adres, dysponent procesu, zarządzenie, podstawa uprawnienia
Zobacz»

III Cz 772/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 września 2014

Data publikacji: 27 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, miejsce urodzenia, ustalenie numerów, wysłanie odpisu, zły adres, imionami rodziców, zawisłość sprawy, zawieszenie postępowania z urzędu, przypadek sprawy, koszt postępowań zażaleniowy, postępowanie na mocy, orzeczenie końcowe, nadanie biegu, wydanie zaskarżonego postanowienia, ustalenie faktyczne poprzez przyjęcie, adres powodów, podstawa do zawieszenia, postanowienie sądu najwyższe, skutek braku, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym
Zobacz»

II Cz 856/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 24 września 2013

Data publikacji: 11 października 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adres dłużnika, świdnik, domownik dłużnika, wierzyciel, informacja centrum, wysłane wezwanie, strona na posiedzeniu, notatka policji, powiadomienie sądu, informacja w aktach, sprawa dłużnika, wezwanie do osobistego stawiennictwa, wniosek o wyjawienie majątku, niestawiennictwo strony, wysłuchanie strony, ciężar procesowy, przesłanka do zawieszenia, duża doza ostrożności, dorosły domownik, drzwi
Zobacz»

VIII Gz 138/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 19 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • osoba fizyczna, ustanowienie osoby, przesyłka z nakazem zapłaty, obowiązek ujawniania, adres prowadzonej działalności gospodarczej, podanie aktualnego adresu, adres prowadzenia działalności, rejestr urzędowy, zły adres, wykonanie zarządzenia sądu, obowiązek ustanowienia, aktualny adres zamieszkania, doręczenie pisma sądowego, obecnie obowiązujący stan prawny, wynik negatywny, zastanie, wiedza powódki, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, korespondencja sądowa, adres miejsca
Zobacz»

II Cz 800/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 28 listopada 2016

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, sposób korzystania z rzeczy, korzystanie z rzeczy wspólnej, ustalenie sposobów, oryginalny odpis, pisemny motyw zaskarżonego postanowienia, żądany odpis, odpis księgi wieczystej nieruchomości, adres uczestnika, wezwanie do uzupełniania braków, podstawa zaskarżonego postanowienia, uzupełnienie braków wniosku, postępowanie na podstawie przepisu, podstawa prawna zawieszenia, termin wyznaczony przez sąd, odpis zwykły, przedmiot zażalenia, pismo wnioskodawczyni, wyjaśnienie wnioskodawczyni, analiza pisemnych motywów
Zobacz»

II Cz 266/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 23 czerwca 2015

Data publikacji: 5 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, zawieszone postępowanie, niemożność nadania, podjęcie postępowań, umorzenie postępowań, roczny termin, wniosek o podjęcie, odpis wniosku o stwierdzenie, wykonanie przez wnioskodawczynie, skuteczne wniesienie wniosku, stwierdzenie nabycia spadku, złożenie w terminie wniosku, uzupełnienie braku formalnego, wstrzymanie biegu, bieg roczny, przesłanka podjęcia, odpis zażalenia, przedmiot zażalenia, mniejsza sprawa, postanowienie o zawieszeniu
Zobacz»

II Cz 795/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustalenie numerów, właściwy rejestr, będąca osoba, sprawa dalszego biegu, zły adres, osoba fizyczna, miejsce i data, warunek formalny, pozwany, ocena sądu okręgowego sądu, adres powodów, obowiązek wskazania, postępowanie z urzędu, uzyskanie numeru, pozew do sądu, skutek braku, nazwisko rodowe matki, zawieszenie postępowania na zasadzie, data zameldowania, numer i data
Zobacz»

XXIV C 611/10

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2010

Data publikacji: 8 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wznowienie postępowania w sprawach, sprawa dalszego biegu, zły adres, zwrot skargi, rozwód, wezwanie pod rygorem zwrotu, przedmiotowe wezwanie, dzień od doręczenia wezwania, brak formalny skargi, jednoznaczne wskazanie, treść skargi, adres powodów, zarządzenie sądu, warszawy wydziału, wydział rodzinny, usunięcie braków formalnych, skutek braku, sprawa ze skargi, skarga o wznowienia, dzień dzisiejszy
Zobacz»

III Cz 935/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 marca 2020

Data publikacji: 6 listopada 2020

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adres, czasowy pobyt, aktualny adres zamieszkania, pozew adresu, stosowne wezwanie, zażalenie powoda, pismo komisariatu policji, bazia, miejsce zamieszkania adresata, ostatni znany adres, adres uczestnika, baza, nienależyte uzasadnienie, podstawa pisma, doręczenie zastępcze, zaskarżone postanowienie, sprawa dalszego biegu, istotność, postępowanie z urzędu, pozwany
Zobacz»

II Cz 790/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 listopada 2013

Data publikacji: 9 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustalenie numerów, sprawa dalszego biegu, sprzeczność z regulacjami, zakreślony termin, zawieszenie postępowania, uchylenie i nadanie, zażalenie, rygor zawieszenia, podanie numerów, sprawa z powództwa miasta, sądowe ustalenie, treść artykułów, dzień pod rygorem, wydane postanowienie, żądanie sądów, sprawa o zapłatę, konsekwencja zmiany, pozwany, zmiana postanowienia, pozbawiona podstawa
Zobacz»

I ACz 1329/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 września 2017

Data publikacji: 20 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania, ustanowienie kuratora, miejsce pobytów, zaliczka na wynagrodzenie kuratora, bessa, wąsik, rygor zawieszenia, dwukrotne awizowanie, zarządzenie, sprawa dalszego biegu, pełnomocnik powodów, adres powodów, nowy sącz, zaskarżone postanowienie, uiszczenie zaliczki na koszty, koszt wynagrodzenia kuratora, nałożenie obowiązku uiszczenia, zaliczka na koszty wynagrodzenia, pozwany, ustalenie numerów
Zobacz»

VIII Gz 28/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2 marca 2018

Data publikacji: 13 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adres, podjęcie postępowań, wniosek o podjęcie, personalizacja, zawieszenie postępowania, wniosek o ustanowienie kuratora, wezwanie sądu, adres strony, adres zamieszkania, aktualny adres, ministerstwo spraw wewnętrzne, wyznaczenie kuratora, zażalenie powoda, postanowienie o zawieszeniu, sprawa dalszego biegu, pozwany, centrum, upływ roku od zawieszenia, postępowanie w sprawie, przesyłek na adres
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Starosta,  Wojciech Borodziuk
Data wytworzenia informacji: