Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 627/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-10-21

V Cz 993/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2018

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

adres, zawieszenie postępowania na zasadzie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • adres, powszechny zakład ubezpieczeń, adres zameldowania, zarządzenie, sprawa dalszego biegu, elektroniczne postępowanie upominawcze, zakres adresów, nakaz zapłaty, prawidłowy adres zamieszkania, zawieszenie postępowania na zasadzie, sad, wpływ na skuteczność doręczenia, rozbieżność, środek odwoławczy powoda, korespondencja, dusza, wpływ na fakt, zawieszenie postępowania z urzędu, wzywanie powoda, pozwany
Zobacz»

I Cz 111/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 15 marca 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

adres uczestniczki, rygor zawieszenia, wnioskodawczyni, zawieszenie postępowań
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • adres uczestniczki, rygor zawieszenia, pełnomocnik wnioskodawczyni, wnioskodawczyni, jedyny znany adres, wskazanie aktualnego adresu zamieszkania, wniosek biegu, obowiązek informowania sądu, zażalenie spółdzielni, stwierdzenie nabycia spadku, pouczenie o obowiązku informowania, wnioskodawca do wskazania, przekazanie sprawy według właściwości, przeszkoda do kontynuowania, nadanie wniosku, zawieszenie postępowań, decyzja prawidłowa, zastosowanie rygoru, zobowiązanie z dniem, doręczanie korespondencji
Zobacz»

I ACz 1329/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 września 2017

Data publikacji: 20 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania, ustanowienie kuratora, miejsce pobytów, adres, zaliczka na wynagrodzenie kuratora, bessa, wąsik, rygor zawieszenia, dwukrotne awizowanie, zarządzenie, sprawa dalszego biegu, pełnomocnik powodów, adres powodów, nowy sącz, zaskarżone postanowienie, uiszczenie zaliczki na koszty, koszt wynagrodzenia kuratora, nałożenie obowiązku uiszczenia, zaliczka na koszty wynagrodzenia, pozwany
Zobacz»

VI Cz 522/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 25 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podstawa zawieszenia, zawieszenie postępowania, postanowienie o zawieszeniu, wniosek o podjęcie, umorzenie postępowań, miejsce zameldowania, wnioskodawczyni, oznaczenie nieruchomości w księdze, podjęcie postępowań, zasiedzenie nieruchomości, uczestniczka, personalizacja, kurator, wnioskodawczyni wniosku, adres zameldowania, postępowanie stanu, wskazanie adresów, postanowienie, odpis wniosku, zażalenie
Zobacz»

XI C 642/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 stycznia 2013

Data publikacji: 14 sierpnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adres, skutek pozwu, złożony dzień, nakaz zapłaty, zawieszenie postępowania, pozwany, skutek faktu, wskazanie aktualnego adresu zamieszkania, zapłata w postępowaniu nakazowym, złożony zarzut od nakazu, przeszkoda stwierdzenia, sprawa działu, zły adres, dwukrotna awizacja, pełnomocnik, czynność dyspozytywna, przedmiotowa umowa dzierżawy, pełnomocnictwo do podejmowania, strona powodowa, zawieszenie postępowania z urzędu
Zobacz»

II Cz 870/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 16 maja 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adres, wierzyciel adresu, skuteczne doręczenie wezwania, stosowne przyrzeczenie, miejsce pobytu dłużnika, pozostawienie kwestii, zażalenie w myśl, ustalenie numerów, dowolne uznanie sądu, adres dłużnika, wierzyciel na postanowienie sądu, zażalenie wierzyciela na postanowienie, zły adres, korespondencja na adres, wskazanie aktualnego adresu, zawieszenie postępowania, ponowne doręczenie, wniosek o wyjawienie majątku, kwestia zawieszenia, wykaz majątku
Zobacz»

III Cz 899/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 31 lipca 2014

Data publikacji: 24 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedmiot zawieszenia, zawieszenie postępowania, dąbek, rak, opróżnienie lokalu użytkowego, ferowanie orzeczenia, zawieszenie postępowania w oparciu, wnioskodawczyni zwrotu kosztów, postępowanie w przedmiocie, sprawa o opróżnienie lokalu, podstawa wydania zaskarżonego orzeczenia, konsekwencja zawieszenia, nik, przesłanki materialnoprawne, zażalenie wnioskodawczyni, ustanowienie służebności przesyłu, niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, uzasadnienie zażalenia, oddalenie zażalenia
Zobacz»

V AGz 32/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 10 stycznia 2018

Data publikacji: 1 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postanowienie o zawieszeniu, zawieszenie postępowania, podjęcie postępowań, zdanie pierwsze, termin rozprawy, postanowienie, wniosek o podjęcie, termin zawieszenia, postępowanie przy rozpoznawaniu, zażalenie powoda, adres, dzień wydania zaskarżonego postanowienia, świadomość upływu, badanie trafności, zobowiązanie do wskazania, postanowienie o umorzeniu, ustalenie numerów, wniosek spadkobierców, umorzenie postępowań, ustawa sposobu
Zobacz»

II C 1325/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 listopada 2016

Data publikacji: 11 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedłużenie terminów, wskazanie adresów, wskazanie aktualnego adresu zamieszkania, obowiązek przez stronę, podanie aktualnego adresu, wywieszenie na tablicy, termin do wskazania, nadanie dalszego biegu, dalszy bieg sprawy, termin sądowy, termin do wykonania zobowiązania, rygor zawieszenia, tablica ogłoszeń, wniosek o przedłużenie, doręczenie korespondencji, skuteczne doręczenie, ważna przyczyna, okres miesięcy, dzień pod rygorem, elektroniczne postępowanie upominawcze
Zobacz»

II Cz 303/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 19 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postanowienie o zawieszeniu, zawieszenie postępowania, adres uczestnika, umorzenie postępowań, umarzanie postępowań, decyzja w przedmiocie umorzenia, pierwotne postanowienie, stwierdzenie nabycia spadku, rozprawa postanowienia, termin określony w ustawie, zaskarżone postanowienie, wnioskodawca do wskazania, czas przedłożenia, adres, pełnomocnik wnioskodawcy, termin zakreślony przez sąd, moment zawieszenia, wezwanie wnioskodawcy, rok sądu, data postanowienia
Zobacz»

I ACz 1158/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 29 października 2018

Data publikacji: 25 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adres, prawidłowy adres, zawieszenie postępowania, wniosek o ustanowienie kuratora, operator pocztowy, korespondencja, wykonanie zarządzenia, nakaz zapłaty, ustanowienie kuratora dla osoby, powszechnie dostępna informacja, bilet na koncert, pozwany, referendarz sądowy, miasto w polsce, istniejący podmiot, osoba nieznana z miejsca, zarządzenie sądu i instancji, próba ustalenia adresów, pełnomocnik powodów, ocena zasadności postanowienia
Zobacz»

II Cz 700/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 26 listopada 2013

Data publikacji: 9 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adres, sprawa dalszego biegu, biuro adresowe, zawieszenie postępowania, zażalenie, przeszkoda w nadaniu, dochodzenie słusznych roszczeń, pozwany, ewentualna obrona, eksmisja, ocena procesu, podanie aktualnego adresu, ustalenie aktualnego adresu, wypełnienie formularzy, doręczony odpis, aktualny adres zamieszkania, pozew adresu, przeszkoda w dochodzeniu, odpis pozwów, uchylenie i nadanie
Zobacz»

III AUz 65/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 11 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania, brytyjska instytucja ubezpieczeniowa, postępowanie cywilne, brytyjski pracodawca, ustawodawstwo brytyjskie, przypadków postępowań, zależność, podstawa zawieszenia, prejudykat, postępowanie z urzędu, okresu zarobkowania, informacja o zastosowaniu, pobyt wypoczynkowy, postępowaniu dowolnemu, sferę zabezpieczenia, zapaść, ubezpieczeniowe postępowanie, pozostawienie kwestii, praca w wielkiej brytanii, sposób rekrutacji
Zobacz»

III AUz 2/20

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 29 stycznia 2020

Data publikacji: 18 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania, konstytucja rp, zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy policji, ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji, postanowienie z dni, trybunał konstytucyjny, przepis konwencji o ochronie, rozpoznanie pytania prawnego, zaskarżone postanowienie, zgodność z konstytucją, wysokość policyjnej renty, poprzedni ustrój, termin rozpoznania, pytanie prawne w sprawie, naruszenie przepisów konwencji, złamanie przepisu, zależność prejudycjalna, dyrektor zakładów, uwzględnienie konkretnych okoliczności sprawy, przesąd
Zobacz»

III AUz 96/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 września 2014

Data publikacji: 9 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania, zgoda na zawieszenie, postępowanie cywilne, kwestia prejudycjalna, zakres materiałoznawstwa, analiza chemiczna, sprawa z odwołania płatnika, dokument złożony przez wnioskodawcę, wyrażać zgodę, wniosek o zawieszenia, zapaść, sporządzony dokument, badania fizykochemiczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalny, dowód z badania, podstawa rozstrzygnięcia sprawy, zgodny wniosek stron, zażalenie organu rentowego, sam stań, ekonomika procesowa
Zobacz»

II Cz 666/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 31 grudnia 2015

Data publikacji: 16 maja 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o ustanowienie kuratora, pełnomocnik wnioskodawczyni, adres uczestniczki, miejsce pobytów, środek uprawdopodobnienia, wskazanie aktualnego adresu, zażalenie wnioskodawczyni, zawieszone postępowanie, brak formalny, aktualny adres uczestniczki, zarządzenie, ustanowienie dla uczestniczki, pierwszy wniosek o ustanowienie, wnioskodawca do uzupełnienia braków, oznaczenie sygnatury, pobyt osoby, korespondencja na adres, uiszczenie zaliczki na poczet, odebranie wezwania, błędny adres
Zobacz»

III Cz 1107/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 2 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postanowienie o zawieszeniu, zawieszenie postępowania, umorzenie postępowań, adres zamieszkania, jastrząb, adres, wnioskodawca, zdrój, akt stanu cywilnego, uzyskanie adresów, uczestnik, podjęcie postępowań, wniosek o podjęcie, wydanie postanowienia, akt urodzenia, data postanowienia, postanowienie o umorzeniu, postanowienie, krąg spadkobierców ustawowych, zarządzenie
Zobacz»

III APz 6/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 września 2017

Data publikacji: 31 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania, rozstrzygnięcie sprawy cywilnej, wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, fakultatywne zawieszenie, postępowanie w sprawie cywilnej, zakończenie postępowania karnego, ustalenie w drodze, zawieszenie postępowania w sprawie, izba pracy, podstawa do zawieszenia, postanowienie sądu najwyższe, podstawa do uwzględnienia powództwa, prowadzenie w dalszym ciągu, możliwość ustalenia odpowiedzialności, stwierdzenie popełnienia przestępstwa, ewentualny wynik, oczekiwanie na wydanie, rozstrzygnięcie rozpatrywanej sprawy, wydanie wyroku karnego, ujawniony niedobór
Zobacz»

XXIII Gz 66/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 lutego 2017

Data publikacji: 16 marca 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania, element podstawy faktycznej, warszawa w warszawie, celowość zawieszenia, zawieszenie postępowania z urzędu, postępowanie cywilne, podstawa zawieszenia, postępowaniu dowolnemu, rzeczywisty stan prawny, zaskarżone postanowienie, przytoczenie przepisu prawa, podstawa faktyczna w sprawie, wyjątkowość instytucji, postępowanie zażaleniowe, wykazanie celowości, zależność prejudycjalna, uzasadnienie zaskarżone postanowienie, pierwsza instancja, przyczyna faktyczna i prawna, właściwe odniesienie
Zobacz»

III AUz 124/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 9 września 2014

Data publikacji: 23 września 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania, instytucja ubezpieczeniowa, postanowienie o zawieszeniu, zgodny wniosek stron, rzeczywista przyczyna zawieszenia, data postanowienia, formularz, podjęcie postępowań, zawieszenie postępowania w sprawie, nowy sącz, zawieszone postępowanie, błędna podstawa prawna zawieszenia, wniosek o zawieszenia, postanowienie, przedłożenie dodatkowych dokumentów, podwójne opodatkowanie, brytyjski system ubezpieczeń społecznych, charakter zaświadczenia, poprawność wywodów, różne konteksty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Starosta,  Tomasz Adamski ,  Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: