Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 634/13 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-11-13

VIII Gz 164/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 stycznia 2016

Data publikacji: 18 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

pozwany, zażalenie, uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, pozwany, obawa, kaucja na zabezpieczenie, zażalenie, uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu, uprawniony powód, wykonanie postanowienia o udzieleniu, wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu, krajowy rejestr, interes prawny, zabezpieczenie roszczenia, wysokość kapitału zakładowego, sposób uregulowania, kontrahent, finansowa pozwana spółka, brak zabezpieczenia, zajęcie wierzytelności z rachunków, ocena sądu okręgowego, wierzytelność z rachunków bankowych
Zobacz»

III APz 9/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2018

Data publikacji: 28 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

pozwany, zabezpieczenie powództwa, majątek, ciągnik, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • pozwany, ciągnik siodłowy, interes prawny, zabezpieczenie powództwa, uprawdopodobnienie, udzielenie zabezpieczenia powództwa, majątek, ciągnik, wniosek o zabezpieczenia, gorzów wielkopolski, zabezpieczenie roszczenia pieniężnego, obciążenie hipoteką, słuszna podstawa do przypuszczenia, postępowanie zabezpieczające, strona żądająca zabezpieczenia, zażalenie, koszt postępowań zażaleniowy, ruchomość, zaspokojenie roszczenia, nieruchomość
Zobacz»

VIII Gz 93/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 września 2015

Data publikacji: 7 października 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • interes prawny, uprawdopodobnienie, zabezpieczenie powództwa, brak zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia, sprawozdanie, zajęcie wierzytelności z rachunków, udzielenie zabezpieczenia powództwa, wierzytelność z rachunków bankowych, kodeks postępowania cywilnego, należyta ochrona prawna, dotychczasowe zachowanie, kasa spółki, wypłacalność, zabezpieczenie roszczenia, wypadek ryzyka, instytucja kodeksu, niemożność wykonania orzeczenia, dostateczny środek pieniężny, stan ochrony
Zobacz»

VI Gz 220/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2013

Data publikacji: 30 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zażalenie, postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • uzyskanie zabezpieczenia roszczenia, zażalenie, postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, wydział gospodarczy, zajęcie wierzytelności z rachunków, wierzytelność z rachunków bankowych, wniosek o zabezpieczenie roszczenia, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, rachunek bankowy wraz, pozwany, istnienie interesu prawnego, brak zabezpieczenia, czynność dokonana w sądzie, zabezpieczenie roszczenia przez zajęcie, postępowanie zabezpieczające, niewłaściwość miejscowa sądu rejonowego, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, osoba anonimowa, oddalenie zażalenia na postanowienie, ilość wierzycieli
Zobacz»

III Cz 1307/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 1 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ustanowienie zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem, uprawdopodobnienie, uprawniony sposób, ustanowienie zabezpieczenia, interes prawny, regulacja prawna, wszczęcie postępowania w sprawie, istnienie przesłanek udzielenia, prawidłowe zastosowanie przez sąd, wysokość zobowiązania, wniosek o zabezpieczenia, zasada minimalnej uciążliwości zabezpieczenia, ogromna dysproporcja, wniosek o ustanowienie, prawny wymóg, dostateczne wykazanie, żądany sposób zabezpieczenia, dająca pewność, dysproporcja pomiędzy wysokością, zaskarżone postanowienie
Zobacz»

VI Gz 160/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 2 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zabezpieczenie powództwa, zażalenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • interes prawny, brak zabezpieczenia, postępowanie zabezpieczające, zabezpieczenie powództwa, ustanowienie hipoteki przymusowej, osiągnięcie cel, uprawdopodobnienie, zażalenie, niebezpieczeństwo, możliwe pokrzywdzenie, powództwo poprzez ustanowienie hipoteki, sposób zabezpieczenia, nieformalne przesłuchanie, kloc, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, pozwany, roszczenie powoda poprzez ustanowienie, zabezpieczenie powództwa poprzez ustanowienie, prowadzona rozmowa telefoniczna, wniosek merytoryczny
Zobacz»

I C 1571/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 4 listopada 2013

Data publikacji: 15 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • zabezpieczenie, udzielenie zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia, interes prawny, postępowanie zabezpieczające, samodzielność funkcjonalna, zadatek, brak zabezpieczenia, sprawa orzeczenia, podstawa zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia, należyta ochrona, termin zawarcia umowy, nieruchomość, charakter postępowań, odpis zwykły z księgi, komornik sądowy, przedwstępna umowa sprzedaży, uprawdopodobnienie roszczenia, letni samochód osobowy
Zobacz»

VII Pz 156/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zabezpieczenie, majątek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • zabezpieczenie, udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, wniosek o zabezpieczenia, osiągnięcie cel, hipoteka przymusowa, uprawdopodobnienie, należyta ochrona prawna, majątek, brak zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, kondycja finansowa, sprawa orzeczenia, obciążenie nieruchomości, uchwała o likwidacji, wypis z księgi wieczystej, apel, ewentualna sprzedaż, dokonanie zabezpieczenia, niewypłacalność
Zobacz»

II Cz 174/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 lutego 2015

Data publikacji: 5 października 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zabezpieczenie powództwa, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie powództwa, interes prawny w zabezpieczeniu, spadek udziałów, uprawdopodobnienie powództwa, spadek po zmarłym ojcu, ewentualny zbycie, waga przesłanek, udział w gospodarstwie rolnym, porównanie z przesłankami, spadku gospodarstwa, uprawdopodobnienie roszczenia, zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, zażalenie, zmarły brat, postępowanie zabezpieczające, roszczenie o zobowiązanie, pozwana darowizna, wniosek o zabezpieczenia powództwa, wniosek powodów o zabezpieczenie
Zobacz»

VI Gz 356/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie powództwa, wniosek o zabezpieczenia, utrata składników majątkowych, ograniczenie zakresu działalności, nieformalne przesłuchanie, realna utrata, zobowiązanie publiczne, kloc, zachwianie możliwości, podstawa uprawdopodobnienia, zabezpieczenie interesu prawnego, uzasadnienie wniosków, postępowanie egzekucyjne, uprawdopodobniony fakt, klauzula wykonalności z urzędu, pisemne oświadczenie osób trzecich, środek zastępczy dowodu, kondycja finansowa dłużnika, osiągnięcie cel
Zobacz»

I ACz 1036/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 15 czerwca 2015

Data publikacji: 14 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie, zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie powództwa, zażalenie, wpis ostrzeżenia, postępowanie zabezpieczające, uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, dopuszczalność środka zaskarżenia, przytulisko, miesiąc po przeprowadzeniu, ostateczna zasadność, uznanie twierdzeń powoda, badanie przesłanek zasadności, księga wieczysta, sposób zabezpieczenia, rozumieniu kodeksu, interes prawny w kwestionowaniu, powództwo pomimo braku, możliwy aspekt, przesłanka zasadności żądania, pozew w zestawieniu
Zobacz»

V Pz 12/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2014

Data publikacji: 14 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie, zabezpieczenie powództwa
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, wniosek o zabezpieczenia, zaspokojenie roszczenia, zabezpieczenie powództwa, brak zabezpieczenia, przesłanka zabezpieczenia, zajęcie wierzytelności, pracownik w ogóle, realizacja w drodze, roszczenie o świadczenie pieniężne, majątek przez dłużnika, utrata majątku, zabezpieczenie roszczenia, skuteczna realizacja, strona powodowa możliwości, dostateczny majątek, postanowienie poprzez uwzględnienie wniosku, uwzględnienie wniosków powódki, liczne postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

VIII Cz 848/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 21 lipca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zabezpieczenie, brak zabezpieczenia, osiągnięcie cel, zabezpieczenie roszczenia, tytuł wykonawczy, postępowanie międzyinstancyjne, przeciwny wniosek, majątek, zażalenie, zagrożenie kondycji, sytuacja ekonomiczna, judykatura na tle, przywołana regulacja prawna, stawka minimalna według norm, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, zachwianie możliwości, uznanie istnienia interesu prawnego, roszczenie na etapie, jednokrotność stawki minimalnej, podstawa prawna oddalenia wniosku
Zobacz»

XXIII Gz 503/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 21 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

zabezpieczenie, pozwany, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • zabezpieczenie, udzielenie zabezpieczenia, warszawa w warszawie, postępowanie zabezpieczające, uprawdopodobnienie, interes prawny, pozwany, ochrona w związku, roszczenie, wydział gospodarczy krajowego rejestru, sposób zabezpieczenia, wniosek o zabezpieczenia, zażalenie, zawieszenie postępowania w sprawie, te sprawy, niekorzystny skutek, brak istnienia, skutków trwania, kohabitacja, całkowite pominięcie ustaleń
Zobacz»

II Cz 1016/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 20 stycznia 2014

Data publikacji: 11 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie, zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie powództwa, zwolnienie spod egzekucji, pierwsza przesłanka, zabezpieczenie roszczenia, egzekucja, zażalenie, zawieszenie w trybie, środki trwałe, dokument załączony do sprawy, pomoc środków dowodowych, roszczenie o zwolnienie, badanie interesu prawnego, zajęcie samochodu, współwłaściciel pojazdu, dotyczących egzekucji, zwolnienie od egzekucji, zajęta ruchomość, obecny etap, tryb zabezpieczenia
Zobacz»

VI Gz 220/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2014

Data publikacji: 9 września 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, interes prawny, zabezpieczenie powództwa, wymóg uprawdopodobnienia roszczenia, konieczność uprawdopodobnienia faktów, treść pisma, zażalenie powoda, sposób zabezpieczenia, kloc, rachunek bankowy, orzeczenie zabezpieczenia, uzasadnienie wniosków, środek finansowy na zapłatę, pozwany, podstawie par, przedmiot zabezpieczenia roszczenia, dowód zdania, zwykłe postępowanie, zabezpieczenie powoda, przyspieszenie postępowań
Zobacz»

VIII Gz 182/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 lipca 2016

Data publikacji: 13 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • olej, górnik, przedmiot zabezpieczenia, towar, przewoźnik, brak zabezpieczenia, interes prawny, podstawa zabezpieczenia, celów przewozu, problem w trakcie, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, zażalenie, stan materiału dowodowego, sprawa orzeczenia, wiedza w momencie, konsekwencja sytuacji, sprawa w chwili, osiągnięcie cel, orzekanie przez sąd rejonowy, wykonanie umowy przewozu
Zobacz»

VIII Gz 369/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 24 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia, zabezpieczenie, zabezpieczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zabezpieczenie, udzielenie zabezpieczenia, uprawdopodobnienie, wniosek o zabezpieczenia, umocowanie do działania, interes prawny, tytuł wykonawczy, górnik, roszczenie, oświadczenie o uznaniu długu, wykonawcza wykonalność, podejrzenie popełnienia, brak zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia, ugoda w sprawach, osiągnięcie cel, formalizm, zawiadomienie, centrum, zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Zobacz»

VIII Gz 244/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 listopada 2013

Data publikacji: 10 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, pierwsze półrocze, wydanie pierwszego postanowienia, rachunek bankowy pozwanej spółki, interes prawny, sytuacja finansowa pozwanej spółki, znacząca poprawa, zabezpieczenie poprzez zajęcie, drugie półrocze, brak zabezpieczenia, zażalenie, pozwany, zysk netto, roszczenie powódki, rok obrotowy, postanowienie o zabezpieczeniu, rachunek zysków i strat, centrum, brak składników majątkowych, poprzedni stan rzeczy
Zobacz»

VIII Gz 258/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 stycznia 2016

Data publikacji: 29 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zabezpieczenie, zapłata poprzez zajęcie, ciężar uprawdopodobnienia, udzielenie zabezpieczenia roszczenia powódki, uwzględnienie wniosków, podstawa do udzielenia zabezpieczenia, istnienie interesu prawnego, sposób zabezpieczenia, zwolnienie od kosztów, zajęcie wierzytelności z rachunków, przyszłe orzeczenie, udzielenie zabezpieczenia powództwa, wierzytelność z rachunków bankowych, osiągnięcie cel, wniosek o zwolnienie, korespondencja elektroniczna, dezaprobata, wypadek ryzyka, polubowne ustalenie, dostateczny środek pieniężny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: