Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 100/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2017-07-13

I C 927/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 16 lutego 2018

Data publikacji: 8 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, umowa kredytów, fundusz sekurytyzacyjny, przedawnienie, wierzytelność, bank, fundusz inwestycyjny, strona powodowa, oświadczenie o wypowiedzenie, pierwotny wierzyciel, należność główna, pełna rata, wyciąg z umowy cesji, skuteczność przelewu, roszczenie, skuteczność wypowiedzenia umowy, dłużniczka, pozwany, prawo bankowe, kredyt konsumencki
Zobacz»

III C 1083/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lutego 2018

Data publikacji: 11 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, umowa kredytu konsolidacyjnego, warunek określony w umowie, na raty, odsetka od zobowiązań, odsetki umowne, kredytobiorca, odsetka ustawowa za opóźnienie, wypowiedzenie umowy kredytu, rata, spłata kredytów, umowa kwot, bank, pozwany, tysiąc, należność główna, dochodzone zadłużenie, zasądzone świadczenie, dłużniczka, brak wywiązywania
Zobacz»

I C 816/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 lutego 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, spłata kredytów, majątek wspólny, pozwany, trwaniem małżeństwa, umowa o kredyt gotówkowy, spłata raty, małżeństwo strony, umowa kredytu konsumenckiego, rata, pożyczka, potwierdzenie wypłaty, roszczenie regresowe, bank, pożyczka gotówkowa, zakup pojazdu, przesłanie historii, gotówka na spłatę, kredyt zaciągnięty przez strony, majątek osobisty
Zobacz»

XIII Ga 1265/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 stycznia 2018

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, rata, umowa kredytów, odsetka karna, termin przedawnienia, odsetki umowne, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, kredytodawca, kredytobiorca, wypowiedzenie, paragraf, rata płatna, bieg, wierzyciel, nierozpoznanie istoty sprawy, poręczenie, roszczenie, wierzytelność, kwota
Zobacz»

XI C 1980/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 22 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, umowa kredytów, rata, bank, strona powodowa, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, należność, umowa ugody, zaległość w spłacie, pozwany, zasądzone świadczenie, na raty, dokument wypowiedzenia, okres do dnia wydania, odsetki umowne, uiszczanie, kredytobiorca, wyciąg z ksiąg banku, powodowy bank
Zobacz»

VI Ca 841/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 27 listopada 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa kredytu bankowego, tytuł wykonawczy, świadczenie okresowe, rata kredytów, świadczenie jednorazowe, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, kapitał, częściowe przedawnienie, świadczenie podzielne, wymagalność, skład stanów, bieg, odsetki umowne, wykonawcza wykonalność, spadek z dobrodziejstwem inwentarza, kredytobiorca, wpłata na poczet spłaty, ostatnia rata, umowa kredytowa
Zobacz»

III Ca 746/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 września 2014

Data publikacji: 2 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kurator procesowy, termin przedawnienia, rata kredytów, stopa lombardowa, umowa kredytów, stanowisko kuratora, pozwany, opłata i prowizja, wysokość czterokrotności, wynagrodzenie i zwrot wydatków, roszczenie związane z prowadzeniem, postępowanie odwoławcze, wynagrodzenie za pełnienie, świadczenie okresowe, wynagrodzenie kuratora, odsetki umowne, bank, miejsce pobytów, określenie wysokości wynagrodzenia, pozew
Zobacz»

III Ca 58/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 17 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

kredyt, poręczenie, pożyczka, rata, umowa kredytowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, kredytobiorca, poręczenie, pożyczka, umowa kredytów, nowy sącz, umowa poręczenia, linia pożyczkowa, konto dłużnika, operacja księgowa, sposób zaliczania, wydatek wyłożony tymczasowo, rata, poręczycielka, saldo zadłużenia, pożyczka i kredyt, spłata kapitału, renegocjacja, część kredytu, umowa kredytowa
Zobacz»

I C 219/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 9 maja 2018

Data publikacji: 11 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, bank, kredytobiorca, powodowy bank, rata, pozwany, umowa o kredyt konsolidacyjny, wypowiedzenie, zobowiązanie kredytowe, udzielony kredyt, odsetka umowna za opóźnienie, niespłacony kapitał, całkowita kwota, umowa kredytu gotówkowego, wyciąg z ksiąg bankowych, wymagalne zadłużenie, świadczenie na raty, odsetka karna, ustawowa odsetka za opóźnienie, zobowiązanie
Zobacz»

IV K 99/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2017

Data publikacji: 7 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, umowa kredytu gotówkowego, bank, zawarcie umowy kredytu, siostra, czyn, siedziba, zamiar spłacenia, uprzednie przedłożenie, wprowadzenie w błąd pracowników, spłacenie zobowiązania, zaświadczenie o zatrudnieniu, niekorzystne rozporządzenie, osiągnięcie korzyści majątkowych, powzięty zamiar, kara, rzetelność, nierzetelne oświadczenie, proceder, otrzymana kwota
Zobacz»

I C 384/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 28 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, pozwany, przedawnienie, umowa kredytu gotówkowego, rata kredytów, odpis wyroku zaocznego, sprzeciw od wyroku zaocznego, przelew, zaległa rata, odsetka, roszczenie, kapitał, umowa sprzedaży wierzytelności, zasadność wyroku, dzień wypowiedzenia umowy, nadany wyrok, windykacja, wypowiedzenie umowy kredytu, najstarsze zadłużenie, pozew
Zobacz»

V Ca 1271/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 października 2013

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, umowa o kredyt konsumencki, kredytodawca, kredyt odnawialny w rachunku, rachunek oszczędnościowo, konsument obowiązany, kredyt gotówkowy, ustawa o kredycie konsumenckim, umowa o kredyt odnawialny, roczna stopa oprocentowania, koszt kredytów, stop oprocentowania, termin spłaty kredytu, przekształcenie kredytu, odnowienie umowy, zmianę roczną, możliwość odnowienia, kredytobiorca, sposób spłaty kredytu, zawarta umowa o kredyt
Zobacz»

I C 38/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 1 sierpnia 2014

Data publikacji: 12 października 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

kredyt, bank, poręczenie, zdolność kredytowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, bank, poręczenie, kredytobiorca, poręczyciel, umowa kredytu inwestycyjnego, zdolność kredytowa, umowa poręczenia, konsorcjum bankowe, komitet kredytowy, ocena zdolności kredytowa, dłużnik główny, uprawa truskawki, udzielenie kredytu, modernizacja gospodarstwa rolnego, umowa konsorcjum, przewłaszczenie, przesłuchanie powoda, dług przyszły, udzielanie kredytu
Zobacz»

I C 1092/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 31 października 2014

Data publikacji: 4 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, kredyt gotówkowy, umowa konsolidacyjna, rozłożenie świadczenia na raty, strona powodowa, rata, wyciąg z ksiąg banku, zmienna stopa oprocentowania, pozwany, stopa oprocentowania kredytu lombardowego, wniosek o rozłożenie świadczenia, choroba męża, wierzytelność główna, orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, mąż, stop oprocentowania, odsetka, kredytobiorca, karta informacyjna, kwota wierzytelności
Zobacz»

III Ca 1901/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 marca 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstępne, spłata kredytów, budowa, remont, teść, kredytobiorca, mąż, pozwany, małżonek, najem, bezpośredniość, nieruchomość, umowa kredytów, druga transza kredytu, prezent ślubny, rata kredytów, środek pochodzący z kredytu, syn i synowa, bank, konto
Zobacz»

II K 246/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 8 sierpnia 2013

Data publikacji: 10 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

kredyt, bank, poręczenie, spółka
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, bank, poręczenie, bilans, spółka, gmina, dłużnik wierzytelności, kopia, uzyskanie kredytu, bankowy tytuł egzekucyjny, zabezpieczenie kredytów, dokument, cesja wierzytelności, oświadczenie, kredyt rewolwingowy, poręczenie kredytu, fundusz, wniosek kredytowy, egzekucja, współpraca
Zobacz»

I ACa 299/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 września 2014

Data publikacji: 8 października 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

poręczenie, kredyt, bank, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • poręczenie, kredyt, umowa poręczenia, bank, poręczyciel, zobowiązanie, gospodarcze przeznaczenie, umowa kredytów, dług, własna sytuacja materialna, ryzyko w przypadku, zasady współżycia społecznego, kredytobiorca, uzasadniony interes, wola banku, minimalizacja ryzyka, stosunek roczny, spłata zobowiązania, udzielać kredytu, rachunek bankowy i lokata
Zobacz»

I C 1238/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 lutego 2018

Data publikacji: 14 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, poręczenie, bank, kredytobiorca, umowa poręczenia, poręczyciel, kurs, waluta, pozwany, wypowiedzenie umowy, nadzwyczajna zmiana stosunków, odroczenie rozprawy, odsetki umowne, wyciąg z księgi, cały okres kredytowania, nakaz zapłaty, opłata i prowizja, wyliczenie zadłużenia, umowa o kredyty, niespłacony kapitał
Zobacz»

I1 C 1104/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 31 stycznia 2018

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, rata, umowa o kredyty, rozłożenie na raty, bank zasady, pozwany, naruszenie zasady równości stron, wyciąg z ksiąg bankowych, bank, nośnik, wypowiedzenie, pozew, opóźnienie, sprzedaż licytacyjna, odsetki umowne, zasady współżycia społecznego, spełnienie zasądzonego świadczenia, rozprawa przed sądem rejonowym, prawo bankowe, sprawa do sądu rejonowego
Zobacz»

I C 834/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 16 marca 2016

Data publikacji: 16 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, kredyt konsumpcyjny, kwota kredytów, stopa procentowa, umowa o kredyt odnawialny, postawienie kredytów, instytucja kredytowa, dyspozycja kredytobiorcy, redukcją kwot, pożyczka długoterminowa, potwierdzone kopie, tabela oprocentowania, opłata manipulacyjna, dzień zapłaty, dzień postawienia, posiadacz, pomoc strony, zaległe odsetki, regulamin, wypowiedzenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Drzycimska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Artur Fornal,  Wojciech Wołoszyk
Data wytworzenia informacji: