Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
6831

I C 33/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2014-06-30

Data publikacji: 2015-04-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 33/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jarosław Zawadzki Protokolant: Katarzyna Dembska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2014 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa M. W. , T. W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda M. W. kwotę 100.000,00 (sto tysięcy 00/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 29 listopada 2013r.
Czytaj więcej»

I C 75/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2020-03-03

trafność 100%

Sygn. akt: I C 75/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: Protokolant Sądowy Joanna Dudzińska po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2017 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego i (...) K. G. , (...) spółki jawnej z siedzibą w P. przeciwko Gminie R. z udziałem interwenienta ubocznego Skarbu Państwa – Wojewody
Czytaj więcej»

I C 152/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2019-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 152/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: protokolant sądowy Agata Wodwud po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa Z. G. przeciwko Skarbowi Państwa Wojewodzie (...) w B. , Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Sprawiedliwości o odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych i zadośćucz
Czytaj więcej»

I C 208/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2015-11-05

Data publikacji: 2016-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 208/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Bednarek Protokolant: Katarzyna Dembska po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa F. K. przeciwko (...) spółce akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 stycznia 2015r
Czytaj więcej»

I C 317/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2012-11-02

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 317/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Hanna Daniel Protokolant: stażysta Małgorzata Kujawa po rozpoznaniu w dniu 30 października 2012 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa H. K. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w B. o zobowiązanie 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) zł tytułem kosztów zastęp
Czytaj więcej»

I C 390/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 390/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: st. sekr. Sądowy Anna Wysocka po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa M. C. (1) i A. C. przeciwko Spółce Budowlanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę 1 Umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 45.465 zł (czterdzieści pięć tys
Czytaj więcej»

I C 409/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2013-12-09

Data publikacji: 2014-10-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 409/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Szurka Protokolant: stażysta Agata Wodwud po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2013 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa W. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w K. o zapłatę 1 Oddala powództwo, 2 Odstępuje od obciążenia powoda kosztami procesu. UZASADNIENIE Powód, W. M. , wniósł o zasądzenie od pozwanego Skar
Czytaj więcej»

I C 119/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2018-08-31

Data publikacji: 2019-11-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 119/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: protokolant sądowy Joanna Dudzińska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2018 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko Gminie M. o wydanie nieruchomości i zapłatę 1 Powództwo oddala; 2 Zasądza od powódki (...) spółki z ogranicz
Czytaj więcej»

I C 103/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2014-01-17

Data publikacji: 2014-07-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy
Sygn. akt: I C 103/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Marszałkowska Protokolant: Anna Rambowicz po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2014 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa A. D. , R. S. , J. M. , R. F. , L. D. , A. S. , D. M. przeciwko Gminie M. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 38.107,01 zł (trzydzieści osiem tysięcy sto siedem złoty
Czytaj więcej»

I C 149/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-05-11

Data publikacji: 2018-08-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 149/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Wysocka po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa K. R. przeciwko W. S. O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa 1 Oddala powództwo 2 Zasądza od powoda K. R. na rzecz pozwanego W. S. kwotę 7217 zł (siedem tysięcy d
Czytaj więcej»