Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
6727

I C 119/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2018-08-31

Data publikacji: 2019-11-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 119/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: protokolant sądowy Joanna Dudzińska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2018 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko Gminie M. o wydanie nieruchomości i zapłatę 1 Powództwo oddala; 2 Zasądza od powódki (...) spółki z ogranicz
Czytaj więcej»

I C 201/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2012-05-08

Data publikacji: 2013-11-08

trafność 100%

Sygn. akt: I C 201/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Hanna Rucińska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Skrzypiec po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2012 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa J. B. (1) przeciwko M. K. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1/ oddala powództwo, 2/ nie obciąża powódki kosztami zastępstwa procesowego pozwanej, 3/ zasądza od Skarbu Państwa Sądu O
Czytaj więcej»

I C 207/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-10-26

Data publikacji: 2019-07-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 207/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: protokolant sądowy Joanna Dudzińska po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa W. B. , L. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w I. o zapłatę 1 Oddala powództwo; 2 Zasądza solidarnie od powodów W. B. i L. B. na rzecz pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w I.
Czytaj więcej»

I C 208/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2015-11-05

Data publikacji: 2016-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 208/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Bednarek Protokolant: Katarzyna Dembska po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa F. K. przeciwko (...) spółce akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 stycznia 2015r
Czytaj więcej»

I C 836/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2018-04-06

Data publikacji: 2020-03-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 836/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: Protokolant sądowy Joanna Dudzińska po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2018 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa M. Z. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. Z. (2) z tytułu zadośćuczynienia kwotę 450.0
Czytaj więcej»

I C 851/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 851/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: stażysta Maciej Ochocki po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa P. F. przeciwko Skarbowi Państwa Zakładowi Karnemu w P. o odszkodowanie 1 Powództwo oddala. 2 Zasądza od powoda na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwotę 120 zł (sto
Czytaj więcej»

II Ca 2/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2015-07-02

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 2/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2015r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Barbara Jankowska - Kocon Sędziowie SO Janusz Kasnowski SO Aurelia Pietrzak (spr.) Protokolant sekr. sądowy Tomasz Rapacewicz po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2015r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Ł. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia
Czytaj więcej»

I C 227/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 227/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: sekr. sądowy Anna Tuchalska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa G. K. przeciwko M. C. o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od powoda G. K. na rzecz pozwanej M. C. kwotę 7217 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych 00/100) z tytułu zwrotu ko
Czytaj więcej»

I C 390/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 390/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: st. sekr. Sądowy Anna Wysocka po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa M. C. (1) i A. C. przeciwko Spółce Budowlanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę 1 Umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 45.465 zł (czterdzieści pięć tys
Czytaj więcej»

I C 392/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2013-02-13

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

sygn. akt. I C 392/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Dorota Marszałkowska Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Wysocka po rozpoznaniu w dniu 08.02. 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko T. R. o zapłatę 1 Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 05 kwietnia 2012r. w sprawie I Ne 49/12 utrzymuje w mocy jedynie co do kwoty 36.61 1,98 zł (trzydzieści sześć tysięcy sześ
Czytaj więcej»