Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
7013

III K 160/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2019-11-25

Data publikacji: 2020-07-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: usiłowanie zabójstwa
Sygn. akt III K 160/19 PR 1 Ds. 159.2019 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Okręgowego Jarosław Całbecki (spr.) Sędziowie Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Pietrzak Ławnicy Elżbieta Olek Ewa Będzitko Alina Maria Zimnicka Protokolant protokolant sądowy Urszula Kociałkowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią Arkadiusza Nowaka po rozpoznaniu w dniach: 02.10
Czytaj więcej»

III K 192/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2013-09-16

Data publikacji: 2014-02-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przedłożenie podrobionych dokumentów celem uzyskania kredytu bankowego jako wyczerpujące znamiona przestępstwa z art. 297 par. 1 kk w zw. z art. 13 par. 1 kk i 286 par. 1 kk i art. 294 par. 1 kk i 11 par. 2 kk
Sygn. akt III K 192/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2013r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSO Małgorzata Lessnau-Sieradzka Protokolant Izabela Fabiańska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szubinie Katarzyny Mrówczyńskiej po rozpoznaniu w dniach 04.02.2013r., 27.02.2013r., 28.03.2013r., 22.04.2013r., 22.05.2013r., 17.06.2013r., 09.07.2013r., 25.07.2013r., 11.09.2013r. sprawy : Z. K. syna I. i A. z domu O. , urodzo
Czytaj więcej»

III K 263/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2019-06-17

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II AKa 48/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Wiktor Gromiec (spr.) Sędziowie: SSA Dorota Rostankowska SSA Alina Miłosz-Kloczkowska Protokolant: referent-stażysta B. M. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej G. O. w G. M. G. po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2019 r. sprawy T. Z. oskarżonego z art. 286 § 1 kk w zw. z ar. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2
Czytaj więcej»

IV Ka 1/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2014-02-07

Data publikacji: 2014-02-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Istota wykroczenia z art. 107 k.w. polega na złośliwym dokuczaniu innej osobie, które może mieć postać złośliwego niepokojenia. Zachowanie to winno być zatem nakierowane na dokuczenie pokrzywdzonemu, a dla bytu wykroczenia istotne jest m.in. niepokojenie charakteryzujące się złośliwością po stronie sprawcy. Innymi słowy, in concreto konieczne (...)
Sygn. akt. IV Ka 1/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Włodzimierz Hilla Protokolant st. sekr. sądowy Aleksandra Deja - Lis przy udziale oskarżyciela ------ po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2014 roku sprawy R. C. (1) obwinionego z art. 107 k.w. na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2013 ro
Czytaj więcej»

IV Ka 3/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2014-02-27

Data publikacji: 2014-03-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. IV Ka 3/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Włodzimierz Wojtasiński - sprawozdawca Sędziowie SO Małgorzata Lessnau-Sieradzka SO Adam Sygit Protokolant sekr. sądowy Dominika Marcinkowska przy udziale Janusza BogaczaProkuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014 roku sprawy M. D. oskarżonego z art. 279§1 k.k. , art. 279§1 k.k. w zw.
Czytaj więcej»

IV Ka 5/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-03-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. IV Ka 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Sygit Protokolant sekr. sądowy Dominika Marcinkowska przy udziale oskarżyciela ------ po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 roku sprawy A. H. i T. W. obwinionych o wykroczenie z art. 119 § 1 k.w. na skutek apelacji wniesionych przez obrońców obwinionych od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 9 października 2013 roku s
Czytaj więcej»

II S 82/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2014-12-09

Data publikacji: 2015-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II S 82 / 14 POSTANOWIENIE Dnia 9 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.) Sędziowie: SO Irena Dobosiewicz SO Wojciech Borodziuk po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2014r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. R. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w (...) na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy sądowej bez nieuzasadnionej zwłoki postanawia : 1 / odrzucić sk
Czytaj więcej»

II S 85/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2015-02-11

Data publikacji: 2018-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II S 85/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Piotr Starosta Sędziowie: SO Aurelia Pietrzak SO Tomasz Adamski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 roku w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Ł. przy udziale: Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej
Czytaj więcej»

III K 85/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-09-25

Data publikacji: 2018-03-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skutek w postaci śmierci 3 osób nie może przesądzać o tym, że niezachowanie przez oskarżonego reguł należytej ostrożności miało charakter rażący.
Sygn. akt III K 85/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia: 25 września 2017r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy – Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Marek Kryś Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Grzeca przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy B. P. po rozpoznaniu w dniach 30 czerwca 2017r, 3 lipca 2017r., 24 lipca 2017r. i 11 września 2017r. sprawy: J. P. , PESEL (...) , syna A. i J. z d B. , urodzonego (...) w B. , zamieszkałego K. ul. (...) , obywatelstwa pols
Czytaj więcej»

III K 90/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2015-01-14

Data publikacji: 2015-10-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: cechy i właściwość skalpela powodują możliwość spowodowania zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka w stopniu analogicznym jak nóż
Sygn. akt III K 90/14 2 Ds.1133/13 PR Inowrocław WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSO Sławomir Ciężki Ławnicy: Krystyna Dobosz Ryszard Ziętkowski Protokolant sekr. sąd. Magdalena Olasińska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu Andrzeja Nowaka po rozpoznaniu w dniach : 18 lipca, 26 sierpnia, 26 września, 21 października, 20 listopada, 15 grudnia 2014 roku i 07 styczni
Czytaj więcej»