Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 612/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-10-23

I C 474/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 26 lutego 2013

Data publikacji: 29 marca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powaga rzeczy osądzonej, strzelec opolski, eksmisja, przywrócenie naruszonego posiadania, izba cywilna, naruszenie posiadania, tożsamość roszczenia, mieszkanie, identyczność, pozew, potrzeba tożsamości, kolejny stan, przesłanka procesowa, pozew w sprawie, ustalenie zakresu powagi rzeczy, uprzednie ustalenie zakresu, przeanalizowanie podstaw, podstawa sporu i przedmiot, konkubent, ponowne złożenie pozwu
Zobacz»

VIII Ca 402/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2014

Data publikacji: 23 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • południe, wyrok zaoczny, przywrócenie naruszonego posiadania, posiadanie dostępu, tożsama sprawa, zamiejscowy wydział cywilny, nieważność postępowania, doręczona strona, stan zawisłości, pozew, uchylenie zarządzenia, doręczenie pozwu, sprostowanie wyroku, zawisłość sporu, zmiana zaskarżonego rozstrzygnięcia, woda, prawomocność, wyrok w sprawie, warszawa w sprawie, odpis pozwów
Zobacz»

II Cz 1456/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2014

Data publikacji: 29 września 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powaga rzeczy osądzonej, przedmiot rozpoznania w sprawie, zawiśnięcie sprawy, całość wywodu, ustalenie nieistnienia obowiązku, pełnomocnik z urzędu kosztów, powodów zaistnienia, kwestia zapłaty, radca prawny, przyznanie pełnomocnika z urzędu, podstawa do odrzucenia pozwu, postępowanie zażaleniowe, zarzut spełnienia świadczenia, ostatnie orzeczenie, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, sprawa postanowienia, zapatrywanie prawne, wywód zawarty w uzasadnieniach, zażalenie powoda na postanowienie, zaistniała podstawa
Zobacz»

II Cz 648/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 20 listopada 2013

Data publikacji: 14 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie powódki, zamiejscowy wydział cywilny, zażalenie, tytuł wykonawczy, margines sprawy, pozbawienie wykonalności, prawidłowość zaskarżonego postanowienia, konkretne żądanie, zarzut dotyczący prawidłowości, składnia, rola procesowa, spółka komandytowa, pozew, siedziba, postanowienie, zdanie powódki, właściwy podpis, rozstrzygnięcie w sprawach, następujący skład, sposób prawidłowy
Zobacz»

I ACz 1324/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 lipca 2012

Data publikacji: 29 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, sprawa przed sądem rejonowym, aspekt problemu, zarzut zawisłości sporu, jednakowość, dobra osobiste, zmiana i odrzucenie pozwu, brak tożsamości roszczeń, dochodzone odszkodowanie i zadośćuczynienie, kwota dochodzonego odszkodowania, podstawa faktyczna żądania powoda, sprawa podstaw faktycznych, żądanie udzielenia ochrony prawnej, rozstrzygnięć konkretnych, problem prawny, pozew, przedmiotowe granice, ustalenie tożsamości, podstawa do odrzucenia pozwu, roszczenie w sprawach
Zobacz»

VI Gz 205/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 13 listopada 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, zażalenie, postępowanie zażaleniowe, powaga rzeczy osądzonej, podstawa sporu, pierwotne powództwo, koszt postępowań zażaleniowy, brak identyczności, potrącenie udziału własnego, podstawa stosunku podstawowego, uchylenie i odrzucenie pozwu, wymiana opony, weksel, tworzące podstawy, pozwany, merytoryczne rozstrzygnięcie o żądaniach, zobowiązanie wynikłe, nowy pozew, żądanie o ustalenie, stan rzeczy osądzonej
Zobacz»

I ACz 97/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 marca 2016

Data publikacji: 19 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powaga rzeczy osądzonej, tożsamość roszczenia, mąż, zadośćuczynienie, tożsamość strony, negocjacja, gmina miasta, nowy pozew, tożsamość żądania, ugoda, tożsamość podstawy, zażalenie, strona sprawy, podstawa sporu, podstawa faktyczna, nowa okoliczność faktyczna, pozwany, wielokrotne wypowiedzi, magistrat, gmina sprawy
Zobacz»

II Cz 1042/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 marca 2014

Data publikacji: 8 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, wypowiedzenie stosunku najmu, eksmisja, strona sprawy, postępowanie zażaleniowe według norm, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, aspekt problemu, zamiar zamieszkania, jednakowość, stan faktyczny i podstawa, zażalenie, najemca z zapłatą czynszu, brak tożsamości roszczeń, uchylenie zaskarżonego postanowienia sądu, pozwany najemca, analiza pism procesowych, żądanie udzielenia ochrony prawnej, zmiana kodeksu cywilnego, fakt zalegania, różny stan faktyczny
Zobacz»

I ACz 1965/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 listopada 2012

Data publikacji: 27 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, odmienne role, rola procesowa, opole, odrębne rozpoznanie, prowadzenie sporu w sprawie, zażalenie strony, zmiana poprzez odrzucenie pozwu, wyrok zaoczny częściowy, odrzucenie pozwu i umorzenie, zażalenie, odrzucenie pozwu i zasądzenie, trzecia kwota, koszt prac naprawczych, twierdzenie pozwanej spółki, roszczenie wzajemne, kontekst żądania, wzajemna strona, fakt oparcia, kwota cząstkowa
Zobacz»

I ACz 1136/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 lutego 2015

Data publikacji: 17 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, czynsz dzierżawny, tożsame żądanie, naliczonym czynszem, zwrot nadpłaconego czynszu, tysiąc złoty, uzupełnienie pozwu, odszkodowanie i zadośćuczynienie, pozew, zażalenie, zawyżony czynsz, żuk, dokument na okoliczność wysokości, roszczenie o wydanie dokumentów, stabilność systemu, tożsame uzasadnienie, rozpoznanie na drodze sądowej, odmienny stan faktyczny sprawy, egzekwowanie od powoda, podstawa prawna sporu
Zobacz»

I ACz 176/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prezes sądu rejonowego, tożsamość roszczenia, skarb państwa, wykreślenie hipoteki przymusowej, ocena tożsamości, pozew, księga wieczysta, brak możliwości zaspokojenia, prezes sądu okręgowy, podstawa faktyczna, prokuratoria generalna skarbu państwa, skarga kasacyjna powodów, przywrócenie wpisów, szkoda wynikła z braku, zażalenie, ustanowienie hipoteki przymusowej, tożsamość podmiotowa stron, skarbowe państwo, wyrok sądu apelacyjny, zaniechanie skarbu państwa
Zobacz»

VIII Pz 67/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 października 2016

Data publikacji: 18 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tożsamość roszczenia, mobbing, utrata zdrowia psychicznego, smycz, powaga rzeczy osądzonej, podstawa sporu, choroba psychiczna, wystąpienie stanu, sprawa prowadzona przez sąd, stan powagi rzeczy, odszkodowanie, podstawa faktyczna i prawna, sądowe orzeczenie, możność, adwokat z urzędu, pozew mimo braku, zadośćuczynienie w związku, zażalenie powoda, podstawa faktyczna roszczenia, związek z chorobą
Zobacz»

I C 477/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 23 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zielona góra, obciążenie prawa, tożsamość roszczenia, przedmiot i podstawa sporu, nieruchomość, służebność nieruchomości, drugi proces, zamiejscowy wydział, treść postanowienia sądu rejonowego, tożsamość przedmiotu, umowa przedwstępna, zmiana stanu faktycznego, granica przedmiotowa, pisemne uzasadnienie wyroku sądu, księga wieczysta, tożsamość strony, powaga rzeczy osądzonej, cała cena, poprzednia sprawa, prawa własność
Zobacz»

II Cz 567/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2 grudnia 2014

Data publikacji: 19 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, pozew i okoliczność faktyczna, pomoc w spłacie, okres konkubinatu, spłata kredytów, pożyczka na spłatę, rozliczenie z okresem, sprawa powodów, postępowanie między stronami, strona sprawy, faktyczne uzasadniające żądanie, identyczność, adwokat z urzędu, zażalenie sądu, zarzut zażalenia, dochodzona należność, pozew, oddalenie zażalenia, pozwana zapłata, pomoc prawna
Zobacz»

I ACz 720/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 21 listopada 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt postępowania w oparciu, tożsamość roszczenia, ustawowa odsetka i koszt, dalsza należność, pozwana faktura, pozew, zaskarżone postanowienie, odmienny stan faktyczny sprawy, prawomocnie osądzona sprawa, faktura vat, odrzucenie pozwu w oparciu, analiza treści pozwu, powaga rzeczy osądzonej, konkretne twierdzenie, wcześniejsza sprawa, słuszność żądania, koszt postępowań zażaleniowy, zapłata łączna, łączna kwota, kwota wynikająca z faktury
Zobacz»

II Cz 886/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2015

Data publikacji: 29 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dobra osobiste, podstawa sporu, naruszenie posiadania, przesłanka odrzucenia pozwu, możliwość przenocowania, majątek życia, tożsamość roszczenia, nienaruszalność mieszkania, czas żyły, odrzucenie pozwu w oparciu, obca ręka, własne miejsce, określony stan psychiczny, naruszenie nietykalności mieszkania, schronienie, posiadaniu własnym, dach nad głową, stan psychiczny i emocjonalny, ogromny stres, pamiątka
Zobacz»

I ACz 707/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 października 2013

Data publikacji: 22 października 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dyrektor zakładu karnego, strona sprawy, zażalenie, cytowany przepis kodeksu, przepis kodeksu postępowania cywilnego, skarbowe państwo, okres przebywania w zakładach, sprawa podstaw faktycznych, podstawa prawna zaskarżonego postanowienia, pozew z żądaniem, zasądzenie zadośćuczynienia, podstawa faktyczna pozwu, kolejny pozew, postanowienie sądu okręgowego, przebywanie w zakładzie karnym, pozew, tożsamość roszczenia, tożsamość strony, postępowanie z powództwa, podstawa do wystąpienia
Zobacz»

I ACz 722/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 maja 2016

Data publikacji: 25 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • doręczanie korespondencji, tożsamość roszczenia, sprecyzowanie żądania pozwu, żądanie wyjaśnienia, zażalenie, samobójstwo, naruszenie dobra osobiste, pozew, właściwe traktowanie, droga sądowa, postanowienie o odrzuceniu, przestępstwo seksualne, dotychczasowy czas, kara i możliwość, skarga i prośba, żądanie zgłoszone w piśmie, część zapadła, roszczenie związane z naruszeniem, postanowienie, pełnomocnik powodów
Zobacz»

I ACz 1926/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 10 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • do naga, pomieszczenie w zakładzie, tożsamość roszczenia, okręgowy inspektorat służby więziennej, dyrektor okręgowego inspektoratu służby, twierdzenie powodów, bessa, postępowanie zażaleniowe, rak, zażalenie, zawisłość sporu, koszt postępowań zażaleniowy, odrzucenie pozwu, naruszenie dobra osobistego powodów, tożsamość strony, areszt śledczy, osadzenie w zakładzie karne, pozew, częściowy skutek, przedmiot i podstawa sporu
Zobacz»

I ACz 538/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 lipca 2016

Data publikacji: 11 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozew w sprawie, rozwód, pozew, postępowanie zażaleniowe, żuk, identyczność stron, koszt postępowań zażaleniowy, tożsamość strony, stan sprawy, zażalenie, tożsamość, oddalenie zażalenia powódki, złożenie pozwu, zarzut sprawy, motyw zażalenia, przedmiot sprawy, uzupełnienie braków wniosku, sprawa z dniem, odpis pozwu z załącznikami, sprawa z mocy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kasnowski,  Irena Dobosiewicz ,  Tomasz Adamski
Data wytworzenia informacji: