Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
7836

I C 149/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-05-11

Data publikacji: 2018-08-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 149/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Wysocka po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa K. R. przeciwko W. S. O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa 1 Oddala powództwo 2 Zasądza od powoda K. R. na rzecz pozwanego W. S. kwotę 7217 zł (siedem tysięcy d
Czytaj więcej»

I C 152/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2019-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 152/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: protokolant sądowy Agata Wodwud po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa Z. G. przeciwko Skarbowi Państwa Wojewodzie (...) w B. , Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Sprawiedliwości o odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych i zadośćucz
Czytaj więcej»

I C 166/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2020-06-22

Data publikacji: 2022-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 166/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Szurka Protokolant: protokolant Magdalena Korcyl po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2020 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa T. D. przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu w B. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polsk
Czytaj więcej»

I C 201/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2012-05-08

Data publikacji: 2013-11-08

trafność 100%

Sygn. akt: I C 201/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Hanna Rucińska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Skrzypiec po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2012 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa J. B. (1) przeciwko M. K. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1/ oddala powództwo, 2/ nie obciąża powódki kosztami zastępstwa procesowego pozwanej, 3/ zasądza od Skarbu Państwa Sądu O
Czytaj więcej»

I C 299/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-11-08

Data publikacji: 2022-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 299/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Szurka Protokolant: stażysta Klaudia Jędrzejewska po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2021 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa Szpitala (...) numer 2 imienia doktora J. B. w B. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 588.738,54 zł (pięćset osiemdz
Czytaj więcej»

I C 303/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2022-02-25

Data publikacji: 2022-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 303/19 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 10 kwietnia 2019r. powód M. M. reprezentowany przez kuratora wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego M. H. kwoty 275 000 zł tytułem należnego mu zachowku z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Powód w uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 21 sierpnia 2015 roku (sygn. akt II Ns 3153/14) spadek po zmarłym w dniu 9 czerwca 2014 roku H. M. - ojcu powoda nabył w całości na podstawie testamentu us
Czytaj więcej»

I C 309/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-07-22

Data publikacji: 2022-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 309/21 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: St. Sekr. Sądowy Iwona Gornowicz-Szafrańska po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2021 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa D. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w B. przeciwko D. G. o zapłatę powództwo oddala. SSO Wojciech Rybarczyk Sygn. akt I C 309/2
Czytaj więcej»

I C 317/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2012-11-02

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 317/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Hanna Daniel Protokolant: stażysta Małgorzata Kujawa po rozpoznaniu w dniu 30 października 2012 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa H. K. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w B. o zobowiązanie 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) zł tytułem kosztów zastęp
Czytaj więcej»

I C 323/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2022-10-26

Data publikacji: 2022-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 323/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Szurka Protokolant: Stażysta Oliwia Bednarek po rozpoznaniu w dniu 26 października 2022 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa E. D. przeciwko Szpitalowi (...) numer 2 imienia doktora J. B. w B. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 5.417 złotych (pięć tysięcy czter
Czytaj więcej»

I C 356/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-10-21

Data publikacji: 2023-03-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 356/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Cyganek Protokolant: Stażysta Alicja Kowalska po rozpoznaniu w dniu 7 października 2021 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa K. P. i P. P. przeciwko Bankowi (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. o zapłatę i ustalenie 1 ustala nieważność w całości umowy kredytu z dnia 29 lutego 2008 r. nr (...) zawart
Czytaj więcej»