Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
7671

I C 201/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2012-05-08

Data publikacji: 2013-11-08

trafność 100%

Sygn. akt: I C 201/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Hanna Rucińska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Skrzypiec po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2012 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa J. B. (1) przeciwko M. K. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1/ oddala powództwo, 2/ nie obciąża powódki kosztami zastępstwa procesowego pozwanej, 3/ zasądza od Skarbu Państwa Sądu O
Czytaj więcej»

I C 207/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2017-10-26

Data publikacji: 2019-07-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 207/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: protokolant sądowy Joanna Dudzińska po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa W. B. , L. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w I. o zapłatę 1 Oddala powództwo; 2 Zasądza solidarnie od powodów W. B. i L. B. na rzecz pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w I.
Czytaj więcej»

I C 208/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2015-11-05

Data publikacji: 2016-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 208/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Bednarek Protokolant: Katarzyna Dembska po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa F. K. przeciwko (...) spółce akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 stycznia 2015r
Czytaj więcej»

I C 549/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2022-07-07

Data publikacji: 2022-10-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 549/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Dutkiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2022 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. U. (1) przeciwko (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w W. na rzecz powódki M. U. (1) kwotę 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opó
Czytaj więcej»

I C 539/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 539/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: stażysta Maciej Ochocki po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2016 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko D. K. (1) o zapłatę 1 Utrzymuje w mocy wobec pozwanej nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym w dniu 9 czerwca 2016 r przez Sąd Okręgow
Czytaj więcej»

I C 552/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2018-10-31

Data publikacji: 2019-11-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 552/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wojciech Rybarczyk Protokolant: protokolant sądowy Joanna Dudzińska po rozpoznaniu w dniu 25 października 2018 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa K. Ł. przeciwko InterRisk Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz powoda K. Ł. z tytułu zadośćuczynienia kwotę
Czytaj więcej»

I C 815/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2021-10-06

Data publikacji: 2022-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 815/18 UZASADNIENIE Powód M. C. wniósł do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pozew, którym domagał się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 84 536,07 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 4 listopada 2016r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, iż jego pojazd marki B. (...) nr VIN (...) jest ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia AC u pozwanego. Dodał, że samochód ten uległ uszkodzeniu w wyniku zdarzenia, które miało
Czytaj więcej»

I C 793/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2015-01-20

Data publikacji: 2015-04-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 793/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jarosław Zawadzki Protokolant: sekr. sądowy Marlena Opertowska po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. w Bydgoszczy sprawy z powództwa E. H. przeciwko M. B. o zapłatę 1 Oddala powództwo, 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanej zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz poniesionych kosztów należnych tłumaczowi przysięgłem
Czytaj więcej»

I C 866/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2017-10-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 866/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Szurka Protokolant: stażysta Magdalena Korcyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2016 r. w B. sprawy z powództwa małoletniej K. D. reprezentowanej przez przedstawicieli ustawowych Z. D. i P. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz małoletniej powódki K. D. kwot
Czytaj więcej»

I C 870/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2022-06-29

Data publikacji: 2022-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 870/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Cyganek Protokolant: Protokolant sądowy Alicja Kowalska po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2022 r. w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko Krajowemu Ośrodkowi (...) w W. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do kwoty 180.922 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 00/100); 2 zasądza od pozw
Czytaj więcej»