Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 661/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-10-10

I ACz 908/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 1 lipca 2013

Data publikacji: 13 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

zwrot skargi, wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, zażalenie, zarządzenie, skarga w oparciu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • zwrot skargi, wznowienie postępowań, odpis skargi, skarga o wznowienia, podstawa do zwrotu, zażalenie, zarządzenie, poznanie, możliwość zwrotu skargi, warunek formalny pozwu, podanie aktualnego adresu, skarga w oparciu, uzupełnienie braków skargi, prawomocny wyrok sądu okręgowy, dopuszczalność skargi o wznowienie, fakt uwzględnienia, brak odpisów, skuteczna czynność, odpis załączników dla doręczenia, odpis i odpis załączników
Zobacz»

I ACz 100/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 lutego 2013

Data publikacji: 15 maja 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

zażalenie, wznowienie postępowań, zarządzenie, skarga o wznowienia, zwrot skargi, uzupełnienie braków formalnych skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • zażalenie, wznowienie postępowań, zarządzenie, zaskarżone zarządzenie, wznowienie postępowania w sprawach, argument dotyczący stanu zdrowia, merytoryczne rozpoznanie w postępowaniu, uzupełnienie zażalenia, skarga o wznowienia, zwrot skargi, przedmiot merytorycznego rozpoznania, oddalenie zażalenia powodów, wykonanie wezwania, uzupełnienie braków formalnych skargi, sytuacja majątkowa i zdrowotna, wyznaczony termin, uwzględnienie środka, wydział cywilny sądu okręgowego, zwrócenie pisma, termin do uzupełnienia braków
Zobacz»

I ACz 1261/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 11 stycznia 2016

Data publikacji: 8 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

zwrot skargi, brak formalny, zażalenie, skarga w oparciu, skarga o wznowienia, wznowienie postępowań, zarządzenie, rygor zwrotu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • zwrot skargi, brak formalny, wskazań własnych, własny numer, uzupełnienie braku formalnego, brak formalny i fiskalny, zażalenie, skarga w oparciu, skarga o wznowienia, zarządzenie sądu okręgowego, sprawa zarządzenia, termin do usunięcia braków, wznowienie postępowań, wniesienie skargi o wznowienie, zarządzenie, właściwy termin, zarządzenie przewodniczącego w sądzie, przewodniczący w sądzie okręgowy, rygor zwrotu, skarga powoda
Zobacz»

I ACz 1514/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 19 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

wznowienie postępowania, zarządzenie, skarga o wznowienia, zwrot skargi, rygor zwrotu, brak formalny skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • wznowienie postępowania, zarządzenie, skarga o wznowienia, zwrot skargi, pismo z dni, zwrot skargi o wznowienie, odpis pisma, termin tygodniowy, przewodniczący w sądzie okręgowy, rygor zwrotu, poznanie, usunięcie braków formalnych wniosku, wznowienie postępowania w sprawach, zarządzenie przewodniczącego w sądzie, uzupełnienie braków formalnych pisma, przyczyna wznowienia, rygor zwrotu wniosku, brak formalny skargi, terminu braków, zwrot pisma
Zobacz»

I C 914/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 29 września 2016

Data publikacji: 21 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

skarga o wznowienia, zarządzenie, zwrot skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • odpis skargi, uchylenie zmiany, złożenie wniosku o uchylenie, wznowienie postępowania w sprawach, data zaskarżonego wyroku, starosta, oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, skarga o wznowienia, oznaczenie pisma, wskazanie w piśmie, sprawa ze skargi powodów, zarządzenie, warunek pozwu, zwrot skargi, pismo biegu, dzień braku, wniesienie pisma procesowego, mylne oznaczenie, odpis zarządzenia, pismo procesowe do sądu
Zobacz»

II Cz 1006/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 19 lutego 2014

Data publikacji: 16 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wskazanie wartości przedmiotu sporu, zarządzenie, rygor zwrotu, brak formalny, właściwy podpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zwrot pozwu
 • Ważne frazy
  • wskazanie wartości przedmiotu sporu, rygor zwrotu pozwu, zarządzenie, bieg sprawy, rygor zwrotu, brak formalny, wykonawcza wykonalność, upływ terminu do uzupełnienia, uzupełnienie braku formalnego, odpowiedni bieg, zakreślony termin, podstawa do zwrotu pozwu, wskazanie stanów, właściwy podpis, sprawa o pozbawienie, wysokość opłaty sądowej, tytuł wykonawczy, uchylenie zaskarżonego zarządzenia, termin do uzupełnienia braków, prawidłowe doręczenie
Zobacz»

IV Cz 326/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 12 czerwca 2013

Data publikacji: 15 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, tytuł wykonawczy, oddział w polsce, treść zażalenia, termin zawity, warunek formalny, prawidłowe określenie żądania, przypadku uzupełnień, dopuszczalność środka, określenie żądania pozwu, wydanie zaskarżone zarządzenia, sprawa o pozbawienie wykonalności, wysokość opłaty, wskazanie wartości przedmiotu sporu, wierzyciel należności, pierwsze pismo w sprawie, oznaczona kwota pieniężna, akt sprawy egzekucyjnej, braki formalne
Zobacz»

II C 305/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

zwrot skargi, wznowienie postępowania, skarga o wznowienia, zarządzenie, brak formalny skargi, rygor zwrotu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwrot skargi, wznowienie postępowania, skarga o wznowienia, wskazanie zaskarżonego orzeczenia, oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, zarządzenie, brak formalny skargi, rygor zwrotu, usunięcie braków formalnych, wznowienie postępowania w sprawach, rozpoznanie skargi przez sąd, zwrot skargi o wznowienie, podstawa wznowienia, merytoryczne rozpoznanie skargi, warunek pozwu, określone orzeczenie, orzeczenie zapadłe w sprawie, odpis skargi, odpis zarządzenia, zmiana zaskarżonego orzeczenia
Zobacz»

II Cz 243/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 16 lipca 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarga o wznowienia, zarządzenie, opłata od pozwów, wydział cywilny sądu rejonowego, zażalenie, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, uiszczenie opłaty, faktyczną rezygnacją, wznowienie postępowania, brak słów, zwrot pozwu, osobna opłata, wznowienie sprawy, omyłka pisarska, opłacenie opłaty, stosowny bieg, zarządzenie przewodniczącego i wydziału, treść zaskarżonego zarządzenia, pozew o uzgodnienie treści, bieg procesowy
Zobacz»

III Ca 77/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 marca 2014

Data publikacji: 4 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, brak formalny skargi, wniesienie skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, brak formalny skargi, termin do wniesienia skargi, ustawowa podstawa, usunięcie braków formalnych, zachowanie terminów, wskazanie podstawy wznowienia, wniesienie skargi, oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, zakreślony termin, podstawa wzruszenia, warunek pozwu, żądana opłata, uiszczenie opłaty od skargi, rygor odrzucenia skargi, odpis skargi, zmiana zaskarżonego orzeczenia, dołączenie odpisu, wniesienie skargi o wznowienie
Zobacz»

IV Cz 638/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 6 listopada 2013

Data publikacji: 14 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wydanie ruchomości, brak formalny, zażalenie, protokół komornika, ilość odpisów, wskazanie wartości przedmiotu sporu, odpis pozwów, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, zwrócenie pisma, rygor zwrotu pozwu, zwrot pisma, złożenie pisma, miejsce zamieszkania, wskazanie osoby, uzupełnienie braków formalnych pozwu, wytoczone powództwo, rygor zwrotu, sprawa o wydanie, prawidłowy bieg, bezskuteczny upływ terminów
Zobacz»

VIII Pz 5/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 marca 2016

Data publikacji: 23 maja 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nadanie pisma, brak formalny, dopuszczalność środka, podanie wartości przedmiotu sporu, prawidłowy bieg, wskazanie wartości przedmiotu sporu, właściwość rzeczowa sądu, brak formalny pozwu, podpisany pozew, stan braku, pełnomocnik powódki, wydział pracy sądu, pisma procesowe, uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku, wysokość opłaty, oznaczona kwota pieniężna, pozew o uznanie, zażalenie, obowiązek uiszczania kosztów sądowych, sprawą biegu
Zobacz»

V GC 647/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 17 maja 2017

Data publikacji: 10 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

skarga o wznowienia, wznowienie postępowań, wniesienie skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarga o wznowienia, wznowienie postępowań, pełnomocnik powodów, odpowiedź na skargę, trzymiesięczny termin, spotkanie w dniach, wydział gospodarczy w składzie, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, słaba kondycja finansowa spółki, fałszywe zeznanie przed sądem, funkcja prezesa zarządu, dotychczasowy etap, termin przekazania dokumentacji, spotkanie z prezesem, pozwany, wniesienie skargi, mail, postępowanie zakończone prawomocne, prawomocny wyrok sądu rejonowy, kopa
Zobacz»

II Cz 1228/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 18 stycznia 2013

Data publikacji: 5 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

zwrot skargi, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, rygor zwrotu, zażalenie, wniesienie skargi, uzupełnienie braków formalnych skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwrot skargi, świdnik, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, termin do wniesienia skargi, rygor zwrotu, zażalenie, możliwość zwrotu skargi, zachowanie terminów, podstawa prawna wznowienia, wskazanie zaskarżonego orzeczenia, wniesienie skargi, wymóg pozwu, oznaczenie zaskarżonego wyroku, uzupełnienie braków formalnych skargi, akt sprawy ze skutkiem, zażalenie z mocy, pełnomocnictwo, dopuszczalność wznowienia
Zobacz»

I ACa 1/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 27 stycznia 2015

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

skarga o wznowienia, wznowienie postępowań, wniesienie skargi, uzupełnienie braków formalnych skargi, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarga o wznowienia, wznowienie postępowań, wniesienie skargi o wznowienie, wniesienie skargi, termin do wniesienia skargi, przywrócenie terminów, mąż, wniosek o przywrócenie, środek dowodowy, uzupełnienie braków formalnych skargi, termin, poprzednie postępowanie, nowa okoliczność, wezwanie do uzupełnienia braków, dokonanie czynności procesowej, zakończone postępowanie, ustawowa podstawa wznowienia, uchybienie terminów, nowy dowód, biznesplan
Zobacz»

II Ca 940/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2013

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, wniesienie skargi, brak formalny skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, zachowanie terminów, badanie skargi, termin do wniesienia skargi, wniesienie skargi, brak formalny skargi, nowa okoliczność faktyczna, podstawa skargi, ustawowa podstawa, pełnomocnik, usunięcie braków formalnych, powołana podstawa wznowienia, razie skargi, wskazanie wniosków, wskazanie w skardze, zwrot mieszkania, zakres merytorycznego rozstrzygnięcia, postępowanie zakończone prawomocne, oznaczenie zaskarżonego orzeczenia
Zobacz»

II Ca 567/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2013

Data publikacji: 15 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wznowienie postępowań, skarga o wznowienia, wniesienie skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wznowienie postępowań, brak należytej reprezentacji, skarga o wznowienia, wniesienie skargi, pozbawienie możności działania, wznowienie postępowania w sprawach, postępowanie zakończone prawomocne, pięcioletni termin, postanowienie sądu najwyższe, prawomocny wyrok sądu okręgowy, przytoczone rozważanie prawne, zamknięcie postępowania sądowego, prawo z naruszeniem, postępowanie w sprawie skargi, powzięcie wiadomości o treści, powołana podstawa wznowienia, przedstawiciel ustawowy, treść orzeczenia w sprawie, wykonywanie obowiązków przez pełnomocnika, strona przez pełnomocnika
Zobacz»

II C 1484/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lipca 2015

Data publikacji: 20 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozbawienie wykonalności, wskazanie wartości przedmiotu sporu, tytuł wykonawczy, załącznik do pozwu, zarządzenie, brak formalny, system ewidencji ludności, spór w piśmie, zwrot pozwu, egzemplarz załączników, numer identyfikacji podatkowej, pozew pod rygorem, elektroniczny system, usunięcie braków formalnych pisma, odpis pozwów, odpis zarządzenia, brak formalny pisma procesowy, wskazanie numeru, sprecyzowanie, odpis załączników
Zobacz»

II Cz 578/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 4 września 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • czynność na koszt dłużnika, przymusowe wykonanie, zastępcze wykonanie, odpis pisma, wskazanie wartości przedmiotu sporu, zarządzenie, brak formalny, rygor zwrotu pozwu, zażalenie, rygor zwrotu, brak formalny pozwu, przypadku domagania, umocowanie wierzyciela, żądanie pozwu poprzez wskazanie, zakreślony termin, firma, twierdzenie zawarte w zażaleniu, wykonanie wyroku sądu rejonowego, usunięcie braków formalnych pisma, zrozumiała treść
Zobacz»

II Cz 1/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 24 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zwrot pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • treść wezwania, wyznaczony termin, brak formalny, zarządzenie, brak formalny pozwu, uzupełnienie braków pisma procesowego, dołączenie odpisu pozwu, liczba odpisów, upływ terminu do uzupełnienia, niezrozumienie treści, wydanie i zapłata, przewodniczący w sądzie rejonowym, wskazanie wartości przedmiotu sporu, zażalenie, skutek upływu terminów, przedmiot zażalenia, przedłożenie odpisów, termin do uzupełnienia braków, obowiązek przedłożenia, rygor zwrotu pozwu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Leszczyńska,  Irena Dobosiewicz ,  Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: