Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 315/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-06-11

Sygn. akt II Cz315/14

POSTANOWIENIE

Dnia 11 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Barbara Jankowska - Kocon

Sędziowie: SO Wojciech Borodziuk

SO Tomasz Adamski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2014 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) S.a.r.l.w L.

przeciwko dłużnikowi R. K.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie skargi dłużnika na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie

Rejonowym w Wołominie A. K.- wszczęcie egzekucji w sprawie

Km 12.998/12 wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

na skutek zażalenia dłużnika R. K.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 13 sierpnia 2012

roku sygn. akt I Co 1935/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Cz 315/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu oddalił skargę dłużnika R. K. na czynności komornika A. K. działającego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie oraz oddalił wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Sąd I instancji wskazał, że co punktu 1 rozstrzygnięcie, jako niezaskarżalne, nie podlegało uzasadnieniu. Sad wskazał, że postępowanie egzekucyjne prowadzone jest zgodnie z wnioskiem wierzyciela, komornik zaś nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804 kpc). Komornik zatem jest zobowiązany na wniosek wierzyciela wszcząć i prowadzić egzekucję.

Zażalenie na powyższe postanowienie co do punktu 2 wniósł dłużnik R. K. domagając się jego zmiany i zawieszenia postępowania egzekucyjnego, powtarzając dotychczasową argumentację, że nie jest dłużnikiem, ale jest nim inna osoba, która zapewne posługiwała się jego dokumentami.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 821 § 1 kpc sąd może na wniosek zawiesić

postępowanie egzekucyjne, jeżeli złożono skargę na czynności komornika. Instytucja

ta służy zabezpieczeniu interesów dłużnika na czas trwania postępowania

wywołanego skargą na czynności komornika.

W niniejszej sprawie skarga na czynności komornika została rozstrzygnięta

prawomocnie w dniu 13 sierpnia 2012 roku jej oddaleniem przez sąd, tym samym

brak też było przesłanek do zawieszenia postępowania egzekucyjnego na czas

trwania postępowania wywołanego skargą. Z tych też przyczyn nieuzasadnione jest

też zażalenie dłużnika na rozstrzygnięcie sądu I instancji oddalające wniosek o

2

zawieszenie postępowania egzekucyjnego po oddaleniu samej skargi na czynności komornika.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy zażalenie uznał za bezzasadne i na podstawie przepisów art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc je oddalił.

Na marginesie sad odwoławczy wskazuje, że właściwą drogą do kwestionowania przez dłużnika istnienia obowiązku stwierdzonego tytułem wykonawczym jest powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, nie zaś skarga na czynności komornika służąca jedynie kontroli formalnej poprawności czynności podejmowanych przez komornika.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Jankowska-Kocon,  Wojciech Borodziuk
Data wytworzenia informacji: