Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 457/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-07-16

Sygn. akt II Cz 457/15

POSTANOWIENIE

Dnia 16 lipca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Ireneusz Płowaś (spr.)

SSO Aurelia Pietrzak

SSO Bogumił Goraj

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2014 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa A. L.

przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

od zarządzenia Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o zwrocie pozwu

z dnia 23.03.2015 roku, sygn. akt IC 1122/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 457/15

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 23.03.2015 roku SSR A. K. w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy zwróciła pozew o zapłatę wniesiony przez A. L., wskazując w uzasadnieniu, iż w dniu 10.12.2014 roku wezwano powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie odpisu pozwu w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu. Powód nie wykonał tego zarządzenia.

Zgodnie z art. 130 § 2 kpc wobec powyższego zarządzono zwrot pozwu.

Zażalenie na to postanowienie złożył powód twierdząc, że niedotrzymanie terminu uzupełnienia braku formalnego pozwu wynikało z tego, że wysłał brakujący odpis zwykłą przesyłką a nie poleconą i być może list zaginął.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie należało uznać za bezzasadne. Sąd Okręgowy podziela stanowisko wyrażone w zaskarżonym zarządzeniu. Powód w istocie w swoim zażaleniu nie kwestionuje prawidłowości zaskarżonego zarządzenia i potwierdza, iż nie nadesłał w terminie brakującego odpisu pozwu. Wprawdzie powód dołączył odpis pozwu ale uczynił to po upływie terminu ustawowego i mimo pouczenia o możliwości wpisania sprawy pod nowy numer jako ponownie wniesionej nie złożył takiego wniosku i nie cofnął zażalenia. Nie ma wątpliwości, iż powód nie uzupełnił braku formalnego w terminie.

Oznacza to, że pozew jako dotknięty brakami formalnymi podlegał zwrotowi, a wydane w dniu 23.03.2015 roku zarządzenie jest prawidłowe.

Dlatego też Sąd Okręgowy na mocy art. 397 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 385 kpc zażalenie powoda oddalił jako bezzasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Sondaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Ireneusz Płowaś,  Aurelia Pietrzak ,  Bogumił Goraj
Data wytworzenia informacji: