Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 760/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-11-26

Sygn. akt II Cz 760/13

POSTANOWIENIE

Dnia 26 listopada 2013 r;

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Bogumił Goraj spr.
Sędziowie: SO Irena Dobosiewicz

SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. Ł. i B. B.

przeciwko I. S.

o nakazanie

na skutek zażalenia pozwanej

od postanowienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 11 czerwca

2013 r. sygn. akt IC 483/05

postanawia: oddalić zażalenie.

II Cz 760/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu przyznał biegłemu M. Ś. wynagrodzenie za udział w rozprawie w wysokości 78,38 zł. Sąd Rejonowy powołał przepisy art. 288 k.p.c, art. 89 i 90 ustawy z dnia 28 lipca 2012 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych z postępowaniu sądowym i dokonał analizy karty pracy biegłego, z której wynikało, że żąda wynagrodzenia za 2 godziny pracy. Sąd I instancji uznał to żądanie za usprawiedliwione i na podstawie powyższych przepisów przyznał biegłemu wynagrodzenie.

Zażalenie na to postanowienie wniosła pozwana I. S., która twierdziła, że jest ono zawyżone.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne. Zgodnie z treścią art. 288 k.p.c. biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę, a w myśl przepisu art. 90 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności - na podstawie złożonego rachunku. Zatem biegły mógł żądać wynagrodzenia za

2

stawiennictwo w Sądzie Rejonowym i złożenie wyjaśnień. Pozwana w zażaleniu nie wskazała, dlaczego przyznane biegłemu wynagrodzenie uważa za zawyżone. Dlatego Sąd Okręgowy ponownie przeanalizował żądanie biegłego i uznał, że wniosek o przyznanie wynagrodzenia za dwie godziny pracy jest usprawiedliwiony. Biegły stawił się w Sądzie i złożył wyjaśnienia. Oprócz tego usprawiedliwione jest żądanie przyznania wynagrodzenia za przypomnienie treści opracowanej opinii. Także przyjęta przez biegłego stawka wynagrodzenia za godzinę pracy jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Dlatego Sąd Okręgowy uznał zażalenie za bezzasadne i na podstawie przepisów art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. je oddalił.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogumił Goraj (spr.)Sędziowie Irena Dobosiewicz,  Wojciech Borodziuk
Data wytworzenia informacji: