Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 926/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2017-12-22

Sygn. akt II Cz 926/17

POSTANOWIENIE

Dnia 22 grudnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski

Sędziowie: SO Ireneusz Płowaś

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2017 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa A. Z., Ł. Z.

przeciwko Gminie (...) (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w I.

o zapłatę

na skutek zażalenia powodów na zarządzenie Sędziego Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 25 września 2017 roku, sygn. akt I C 158/17

postanawia:

uchylić zaskarżone zarządzenie.

SSO Janusz Kasnowski SSO Ireneusz Płowaś SSO Aurelia Pietrzak

Sygn. akt II Cz 926/17

UZASADNIENIE

Sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu zarządzeniem z dnia 25 września 2017 r. zwrócił pozew w sprawie I C 158/17. W uzasadnieniu wskazał, że pełnomocnik powodów został wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez nadesłanie odpisu pisma z dnia 22 czerwca 2017 r. oraz osobistego pozwu powodów w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu. W ocenie sędziego zarządzenie to nie zostało w pełni wykonane, albowiem nie dołączono osobistego pozwu powodów, w związku z czym zostały spełnione przesłanki z art. 130 § 2 k.p.c. do zwrotu pozwu.

Zarządzenie to zaskarżyli powodowie domagając się jego uchylenia, podnosząc, że odpis osobistego pozwu powodów został dołączony (spięty) jako strony końcowe do odpisu pisma z 22 czerwca 2017 r., zatem nie było podstaw do zastosowania art. 130 § 2 k.p.c.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Rację ma skarżący podnosząc, że wykonał w całości zarządzenie sędziego wzywające do uzupełnienia braków formalnych pozwu. Sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, zwracając pozew w tej sprawie nie spostrzegła, że odpis osobistego pozwu powodów jest w załącznikach do pisma pełnomocnika powodów z dnia 22 czerwca 2017 r., co oznacza, że nie było podstaw do zastosowania art. 130 § 2 k.p.c.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c. uchylił zaskarżone zarządzenie.

SSO Janusz Kasnowski SSO Ireneusz Płowaś SSO Aurelia Pietrzak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Sondaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kasnowski,  Ireneusz Płowaś
Data wytworzenia informacji: