Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ga 18/13 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-09-25

IX GC 4667/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 września 2014

Data publikacji: 10 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

wypowiedzenie umowy, usługa, pozwany, oświadczenie woli, wola strony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • należności handlowe, ubezpieczenie należności, aneks do umowy, wypowiedzenie umowy, możliwość wypowiedzenia umowy, kredyt kupiecki, usługa, pozwany, ograniczenie możliwości, ogólny warunek ubezpieczenia, rating, postanowienie aneksów, oświadczenie woli strony, oświadczenie woli, ostateczne przedsądowe wezwanie, zastrzeżenie umowne, możliwość wypowiadania, analiza należności, wola strony, oświadczenie o wypowiedzenie
Zobacz»

I ACa 21/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2013

Data publikacji: 25 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

oświadczenie woli, wynagrodzenie, pozwany, zapis umowy, zgodny zamiar stron, reguła językowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • zaliczka, zawarcie umowy przedwstępnej, oświadczenie woli, wynagrodzenie, pozwany, negocjacja, doprowadzenie do nabycia nieruchomości, licencja pośrednika w obrocie, pośrednik w obrocie nieruchomości, staranne działanie, zapis umowy, zleceniodawca, zgodny zamiar stron, członek zarządu, zawarcie umowy ostatecznej, zawarcie umowy finalnej, rozumienie zapisów, umowa przedwstępna nabycia nieruchomości, celu doprowadzenia, reguła językowa
Zobacz»

VIII Ga 127/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 13 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa, wynagrodzenie, wypowiedzenie, pozwany, oświadczenie woli, strona
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • umowa, wynagrodzenie, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie należne, wypowiedzenie, pozwany, pierwsze wynagrodzenie, usta, zachowanie miesięcznego terminu wypowiedzenia, dofinansowanie projektów, oświadczenie woli, wniosek aplikacyjny, rozwiązanie umowy o dofinansowanie, etap, świadczenie usług doradczych, powodowa spółka, sporne wynagrodzenie, umowa zawarta pomiędzy stroną, strona, negocjacja
Zobacz»

V Ca 2108/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 listopada 2012

Data publikacji: 20 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

oświadczenie, okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy, wola, pozwany, zlecenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • zlecenie wypłaty, polisa, oświadczenie, umowa ubezpieczenia, okres wypowiedzenia, całkowita wypłata, wypowiedzenie umowy, wola, formularz wypłaty, pismo powoda, pozwany, wysokość opłaty likwidacyjnej, formularz zlecenia, upływ okresu wypowiedzenia, rozwiązanie umowy, prowizja, trzymiesięczny okres wypowiedzenia, zlecenie, środek wypłacony z rachunku, wola powoda
Zobacz»

XIII Ga 1032/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lutego 2016

Data publikacji: 24 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wypowiedzenie umowy, oświadczenie woli, pozwany, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • umowa za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem, oświadczenie woli, pozwany, przypadek wypowiedzenia, windykacja roszczeń, wynagrodzenie, postępowanie uproszczone, treść komunikatów, umowa w przypadku, jednostronne wypowiedzenie, podanie przyczyny, zgoda strony powodowej, powierniczy przelew wierzytelności, zapłata wynagrodzenia, warunek rozwiązania umowy, druga faza, interpretacja oświadczenia woli, tryb rozwiązania umowy
Zobacz»

I ACa 658/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lipca 2020

Data publikacji: 26 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa, oświadczenie woli, zlecenie, wynagrodzenie, usługa, pozwany, zapis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • umowa zlecenia, umowa, giętarka, oświadczenie woli, zlecenie, wynagrodzenie, wzór umowy, usługa, świadczona usługa, godzina usługi, pozwany, zapis, pozwana spółka, wpływ błędów, stawka, maszyna, świadek, wykonywana usługa, wykładnia oświadczenia woli, ekwiwalentność
Zobacz»

I ACa 323/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

oświadczenie woli, reguła językowa, zgodny zamiar stron, wykładnia, wynagrodzenie, zapis umowy, świetle reguły
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • oświadczenie woli, reguła językowa, ustalenie wynagrodzenia, należność główna, zgodny zamiar stron, znaczenie oświadczenia woli, wykładnia, wynagrodzenie, roszczenie główne, uzyskanie środka, wykładnia oświadczenia woli, zakończenie egzekucji, metoda wykładni, sens umowy, usługi prawne, reguła wykładni, zapis umowy, wynagrodzenie w oparciu, zabieg interpretacyjny, świetle reguły
Zobacz»

I C 77/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2015

Data publikacji: 15 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

zlecenie, umowa, wypowiedzenie, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • zlecenie, umowa, wypowiedzenie, umowa zlecenia, wynagrodzenie, ważny powód, wypowiedzenie zlecenia, wójt gmin, warunki umowy, zleceniobiorca, powództwo wzajemne, obecny wójt, pozwana gmina, należność, wykonanie zlecenia, pozew wzajemny, urząd gminy, rada gmin, wynagrodzenie miesięczne, czynność prawna
Zobacz»

VI ACa 1578/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2013

Data publikacji: 10 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wypowiedzenie umowy, usługa, pozwany, okres wypowiedzenia, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy, mail, usługa, pozwany, członka zarządu pozwanej spółki, okres wypowiedzenia, usługa konsultingowa i doradcza, język, faktura, zeznanie powoda, zasada reprezentacji, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, pełnomocnictwo do wypowiedzenia umowy, aneks, e, polecenie członków zarządu, łącząca strona umowy, czynność, dniowy okres wypowiedzenia, indolencja
Zobacz»

XIII Ga 631/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 stycznia 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa, usługa, pozwany, wynagrodzenie, oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • umowa, usługa, kara umowna, koszty ogólne, pracownik powódki, pozwany, wynagrodzenie, obsługa operatorska, oświadczenie woli, usługi dźwigowe, obowiązek zlecenia, ogólna dyrektywa wykładni oświadczeń, żuraw, dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego, cecha oceny dowolnej, dyrektywa wykładni oświadczeń woli, racjonalne działanie uczestników obrotu, dźwig, wykonanie określonej usługi, pozostawanie w gotowości
Zobacz»

XXIII Ga 484/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 czerwca 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, aneks, faktura, koszt materiałów, plac budowy, materiał wykonawcy, oświadczenie woli, kierownik budowy, pozwany, realizacja przedmiotu umowy, postanowienie umowy, umowa o roboty budowlane, zapewnienie materiałów, zakres roboty, budowa materiału, sens, dostarczanie materiału, wykonanie przedmiotu umowy, wykładnia, zdanie sądu rejonowego
Zobacz»

VI Ga 11/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 27 lutego 2015

Data publikacji: 12 marca 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ogólny warunek handlowy, miesiąc przed upływem, upływ czasu trwania, czas trwania umowy, wypowiedzenie umowy, oferta, minimalny okres, portal, ogólny warunek umowny, na odwrót, internetowa książka, postanowienie ogólne, klient, pozwany, moment umieszczenia, kolejny rok, wola strony, treść formularzy, zawarcie umowy, umowa terminowa
Zobacz»

VIII Ga 195/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 listopada 2015

Data publikacji: 22 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa, pozwany, wynagrodzenie, zapis, wypowiedzenie, świadczenie usługi, wola
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • usługa serwisowa, praca rozwojowa, umowa, pozwany, praca serwisowa, zryczałtowane wynagrodzenie, wynagrodzenie, zapis, zapis w umowie, treść oferty, powodów usługi, zestawienie, kolejny okres rozliczeniowy, kolejny miesiąc, wypowiedzenie, świadczenie usługi, fizyczna możliwość, wola, zapłata, negocjacja
Zobacz»

VI GC 219/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 14 października 2014

Data publikacji: 6 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ciągu godziny, umowa, materiały sypkie, usługa, zestawienie materiałowe, praca maszyny, stawka ryczałtowa, dzienne zestawienie, pozwany, faktura, zapis łączącej strony umowy, oświadczenie woli, ilość materiałów, ilość kursów, interpretacja, sposób rozliczenia umowy, zapis, wola strony, raport pracy, piasek
Zobacz»

I ACa 930/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 marca 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, spółka, inwestor, pozwany, wada, uznanie długu, umowa o roboty budowlane, prokurent, faktura, budynek, czynność prawna, kierownik budowy, oświadczenie woli, ściana oporowa, strona umowy, zamiar strony, wykonawca robót budowlanych, praca, kontekst sytuacyjny, badana sprawa
Zobacz»

V GC 529/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 15 lipca 2019

Data publikacji: 2 grudnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zamknięcie punktów, punkt sprzedaży, kara umowna, sprzedaż prasy, umowa, faktura korygująca, faktura, wypowiedzenie, dostawca, pozwany, współpraca w zakresie sprzedaży, okres obowiązywania umowy, odbiorca, oświadczenie woli, dzień przed końcem, automatyczne przedłużenie, zamknięcie sklepów, nadpłata, wykładnia, natychmiastowe informowanie
Zobacz»

I C 1883/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 15 maja 2015

Data publikacji: 24 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, okres wypowiedzenia, pozwana wspólnota, administrowanie nieruchomości, umowa o świadczenie usługi, trzymiesięczne wypowiedzenie, świadczenie usługi, czerwiec i lipiec, usługa w zakresie utrzymania, wypowiedzenie umowy, woli wspólnoty, zakres utrzymania czystości, wspólnota umowy, reprezentowanie wspólnoty, pismo, kopia uchwały, zakład gospodarki mieszkaniowej, uzyskanie dokumentu, oświadczenie i wniosek, umowa o administrowanie
Zobacz»

I ACa 606/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 16 listopada 2021

Data publikacji: 28 kwietnia 2023

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kontrakt menedżerski, kryterium interpretacyjne, porozumienie, oświadczenie woli, umowa, pozwany, kodeks cywilny, zapis, zakończenie współpracy, zarząd, przypadek rozwiązania, sens oświadczenia woli, kodeks spółek, podpis własnoręczny, zakres działania sekretariatów sądowych, zgodny zamiar stron, umowa przez spółkę, administracja sądowa, rozwiązanie kontraktów, zapis kontraktu
Zobacz»

VIII GC 1970/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 maja 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • praca rozwojowa, usługa serwisowa, umowa, oferta, pozwany, zryczałtowane wynagrodzenie, wynagrodzenie, zeznanie reprezentanta, trwanie umowy, kolejny okres, moment złożenia wypowiedzenia, godzina w trakcie, kolejny miesiąc, wypowiedzenie z końcem, zapłata, zadanie określone w umowie, świadczenie usługi, zestawienie, fizyczna możliwość, praca serwisowa
Zobacz»

IV Ca 163/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2016

Data publikacji: 13 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wpływ na konta, umowa o podział majątku, oświadczenie woli, podział majątku wspólnego, umowa, przelew, częściowy podział majątku, otrzymanie dopłaty, data wpływu, pozwany, zamiar stron i cel, wykładnia, spłata i dopłata, dopłata do gruntów rolnych, kryterium interpretacyjne, zgodny zamiar, wykładnia postanowień umowy, wyczerpanie roszczeń, zobowiązanie, charakter okresowy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: