Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ga 127/16 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2016-10-25

XI GC 883/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa o dofinansowanie, usługi doradcze, pozwany, dofinansowanie projektów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • dotacja, umowa o dofinansowanie, ostatnia transza, usługi doradcze, dokumentacja aplikacyjna, wykonanie transakcji, instytucja, wniosek o dofinansowanie, charakter stacjonarny, zarząd województwa, pozwany, umowa usługi, dofinansowanie projektów, transza wynagrodzenia, specyfika projektu, czwarta transza, system pomiarowy, ramach poddziałania, wykonywanie pomiarów geodezyjnych, urząd marszałkowski
Zobacz»

VI ACa 1045/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 października 2016

Data publikacji: 10 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa o dofinansowanie, pozwany, wypowiedzenie, usta, projekt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • umowa o dofinansowanie, weksel, zaległość, traktat o unii europejskiej, należność publicznoprawna, umowa ze skutkiem natychmiastowym, nakaz zapłaty, pozwany, agencja, zasada proporcjonalności, paragraf, wypowiedzenie, usta, przedsiębiorca, zawarcie układu ratalnego, porozumienie w sprawie spłaty, wypowiedzenie umowy, projekt, prawo unii, apelacja powódki
Zobacz»

VIII Ga 18/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 12 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wypowiedzenie, umowa, usługa, pozwany, zapis, oświadczenie woli, wola strony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, umowa, zamawiana usługa, usługa, okres wypowiedzenia, pozwany, wykładnia umowy, zamiar stron i cel, brak świadczenia, zlecenie, zapis, zapis umowy, umowa o współpracy, oświadczenie woli, wola strony, faktyczne wypowiedzenie, gotowość do świadczenia usług, wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, zgodna wola, powodowa umowa
Zobacz»

I ACa 1021/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 29 marca 2016

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa o dofinansowanie, dofinansowanie projektów, oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • umowa o dofinansowanie, szczegółowe zestawienie, wniosek o płatność końcową, rzemiosło, dofinansowanie projektów, harmonogram, wniosek o dofinansowanie, procedura konkursowa, załącznik, refundacja, studium wykonalności, oświadczenie woli, beneficjent, opiekun, kategoria wydatków, budżet ogólny, instytucja, wytyczna, realizacja projektu, umowa o dofinansowanie projektów
Zobacz»

I ACa 1406/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 13 października 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

dofinansowanie projektów, umowa o dofinansowanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • przyznanie dofinansowania, transza wynagrodzenia, dofinansowanie projektów, sukces, umowa o dofinansowanie, trzecia transza, urządzenie do produkcji betonu, uzyskanie dofinansowania, dofinansowanie na realizację projektu, innowacyjna gospodarka, zawarcie umowy o dofinansowanie, wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie projektów, pozwany, program operacyjny, kompletny wniosek, uzyskane dofinansowanie, decyzja o przyznaniu, dotacja, potencjał
Zobacz»

VI ACa 1560/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 października 2015

Data publikacji: 21 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

projekt, umowa o dofinansowanie, pozwany, rozwiązanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • projekt, ewidencja księgowa, odrębna ewidencja, umowa o dofinansowanie, pozwany, beneficjent, miejsce realizacji projektu, dotyczących realizacji, kontrola, otrzymane dofinansowanie, informacja pokontrolna, nowy adres, trwałość projektu, rozwój, województwo, środki trwałe, firma, rozwiązanie umowy, ramy projektów, zintegrowany program
Zobacz»

I ACa 436/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2012

Data publikacji: 11 marca 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa o dofinansowanie, dofinansowanie projektów, oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • beneficjent, umowa o dofinansowanie, reintegracja, realizacja projektu, wniosek o dofinansowanie, zakrętów życia, operacyjny rozwój zasobów ludzkich, dofinansowanie projektów, program operacyjny rozwoju, finansowanie projektów, sektorowy program operacyjny, znacząca modyfikacja projektu, instytucja, gmina, sprawozdanie końcowe, umowa o dofinansowanie projektów, narodowy plan rozwoju, jednostka, polityka społeczna, oświadczenie woli
Zobacz»

VI GC 125/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 listopada 2014

Data publikacji: 5 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa o dofinansowanie, pozwany, dofinansowanie projektów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • produkcja sadzy, umowa o dofinansowanie, list rankingowy, modernizacja instalacji, sukces, dotacja, pozwany, zawarcie umowy o dofinansowanie, inwestycja, utylizacja, wniosek o dofinansowanie, gaz, studium wykonalności, dofinansowanie projektów, pozwana spółka, część wynagrodzenia, transza, osoba prezesa zarządu, wzrost produkcji, kryzys
Zobacz»

V ACa 109/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2013

Data publikacji: 7 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa, etap rozliczenia, pozwany, wynagrodzenie, dofinansowanie projektów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • umowa, decyzja o przyznaniu dotacji, etap rozliczenia, pozwany, wniosek o dofinansowanie, wynagrodzenie, umowa strony, pierwszy wniosek o płatność, decyzja o przyznaniu wsparcia, uzyskanie decyzji o przyznaniu, pismo z dna, przygotowanie i weryfikacja, etap projektu, właściwa instytucja, dofinansowanie projektów, płatność wynagrodzenia powódki, rozliczanie projektów, innowacyjna gospodarka, sporządzenie raportu, faktyczna wypłata
Zobacz»

VII AGa 1035/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lutego 2019

Data publikacji: 25 maja 2019

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

projekt, umowa o dofinansowanie, pozwany, wynagrodzenie należne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • transza wynagrodzenia, list rankingowy, wsparcie finansowe, trzecia transza, przyznanie wsparcia, projekt, ministerstwo gospodarki, moment przyznania, pierwsza transza, umowa o dofinansowanie, pozwany, utrata dofinansowania, przyznane dofinansowanie, sukces, wniosek o dofinansowanie, wynagrodzenie powodów, faktura korygująca, wynagrodzenie należne, podpisanie umowy o dofinansowanie, dzień opublikowania
Zobacz»

II Ca 2026/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 1 maja 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa, pozwany, świadczenie usług doradczych, wynagrodzenie, strona
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • umowa, struktura holdingowa, nowa struktura, pozwany, świadczenie usług doradczych, wynagrodzenie, doradca banku, optymalizacja podatkowa, kredyt, gotowość do świadczenia usług, rynek kredytowy, gotowość do pracy, doradzanie, współpraca, prezes, spółka, strona, strona banku, działań doradcy, październik
Zobacz»

I ACa 21/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2013

Data publikacji: 25 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, zaliczka, zawarcie umowy przedwstępnej, zapis, oświadczenie woli, wynagrodzenie, pozwany, negocjacja, doprowadzenie do nabycia nieruchomości, licencja pośrednika w obrocie, pośrednik w obrocie nieruchomości, staranne działanie, zapis umowy, zleceniodawca, zgodny zamiar stron, członek zarządu, zawarcie umowy ostatecznej, zawarcie umowy finalnej, rozumienie zapisów, umowa przedwstępna nabycia nieruchomości
Zobacz»

XIII Ga 1032/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lutego 2016

Data publikacji: 24 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy, wypowiedzenie, umowa za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem, oświadczenie woli, pozwany, przypadek wypowiedzenia, windykacja roszczeń, wynagrodzenie, postępowanie uproszczone, treść komunikatów, umowa w przypadku, jednostronne wypowiedzenie, podanie przyczyny, zgoda strony powodowej, powierniczy przelew wierzytelności, zapłata wynagrodzenia, warunek rozwiązania umowy, druga faza
Zobacz»

I ACa 658/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lipca 2020

Data publikacji: 26 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa zlecenia, umowa, giętarka, oświadczenie woli, wynagrodzenie, wzór umowy, usługa, świadczona usługa, godzina usługi, pozwany, zapis, pozwana spółka, wpływ błędów, stawka, maszyna, świadek, wykonywana usługa, wykładnia oświadczenia woli, ekwiwalentność, obsługa
Zobacz»

XIII Ga 631/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 stycznia 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, usługa, kara umowna, koszty ogólne, pracownik powódki, pozwany, wynagrodzenie, obsługa operatorska, oświadczenie woli, usługi dźwigowe, obowiązek zlecenia, ogólna dyrektywa wykładni oświadczeń, żuraw, dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego, cecha oceny dowolnej, dyrektywa wykładni oświadczeń woli, racjonalne działanie uczestników obrotu, dźwig, wykonanie określonej usługi, pozostawanie w gotowości
Zobacz»

I C 195/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 7 listopada 2018

Data publikacji: 26 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powiatowy urząd pracy, oświadczenie woli, umowa o prace, znacznik czasowy, osoba rozsądna, umowa o dofinansowanie, podjęcie działalności gospodarczej, odbiorca oświadczenia woli, kontekst sytuacyjny, powiadomienie urzędu, sens oświadczenia woli, znamiona umów, poręczenie wekslowe, nakaz zapłaty, miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywanie pracy tymczasowej, dzień wystawienia weksla, rozpoczęcie działalności gospodarczej, tekst umowy, pełnomocnik w osobie
Zobacz»

VI ACa 448/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 maja 2015

Data publikacji: 5 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o dofinansowanie, wydatek, rozporządzenie komisji, fundusze strukturalne, milion dolarów, rozwój regionalny, oferta, prezes zarządu powoda, usługi doradcze, refundacja, realizacja projektu, fundacja, europejski fundusz, umowa o doradztwo, wyłączenie blokowe, beneficjent końcowy, projekt, wynagrodzenie zmienne, ostateczny odbiorca, koszt przedsięwzięcia
Zobacz»

IX GC 4667/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 września 2014

Data publikacji: 10 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, wypowiedzenie, należności handlowe, ubezpieczenie należności, aneks do umowy, możliwość wypowiedzenia umowy, kredyt kupiecki, usługa, pozwany, ograniczenie możliwości, ogólny warunek ubezpieczenia, rating, postanowienie aneksów, oświadczenie woli strony, oświadczenie woli, ostateczne przedsądowe wezwanie, zastrzeżenie umowne, możliwość wypowiadania, analiza należności, wola strony
Zobacz»

I ACa 882/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 września 2012

Data publikacji: 1 marca 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • realizacja projektu, umowa o dofinansowanie, szlaka rowerowa, informacja pokontrolna, przygotowanie przewodnika, ustawa o rachunkowości, wniosek o płatności, wykorzystanie dofinansowania, pozwany, wkład własny, wniosek aplikacyjny, koszt wydruku, rozwiązanie umowy, księgowy, postanowienie umowy, dofinansowanie projektów, tabliczka, sprzedaż przewodników, wydrukowanie przewodnika, przewodniki rowerowe
Zobacz»

X GC 6/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 7 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dokumentacja aplikacyjna, wynagrodzenie prowizyjne, poświadczona kopia, zleceniodawca, pozwany, planowana inwestycja, strona powodowa, zleceniobiorca, umowa o dofinansowanie, wniosek o płatności, rata wynagrodzenia, program operacyjny, dokumentacja rozliczeniowa, właściwa instytucja, wynagrodzenie, wypłata dofinansowania, kwota dofinansowania, aneks, biznesplan, realizacja projektu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Tauer,  Artur Fornal ,  Wojciech Wołoszyk
Data wytworzenia informacji: